“YENİ ADANA” GAZETESİNİN HABER VE YORUMLARINA GÖRE MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE ERMENİ FAALİYETLERİ VE ERMENİ MESELESİ
Paylaş :
PDF İndir :

15.01.2024


Ermeni Araştırmaları

Yayınlanma Tarihi: 2022

Yazar: Cihat YILDIRIM

 

Tarihsel süreçte asırlarca Türklerle birlikte sükûn içinde yaşayan Ermeniler, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’ne karşı birtakım ayrılıkçı hareketler içinde bulunmaya başlamışlardır. Gerek Osmanlı Devleti’nin taraf olduğu uluslararası sorunların çözümü odaklı konferans ve anlaşmalarda kendilerini gündeme aldırarak ve gerekse isyanlar çıkartarak birtakım kazanımlar elde etme yoluna gitmişlerdir. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın verdiği desteklerle cesaretlenen milliyetçi Ermeniler “Büyük Ermenistan” ideasına inanmışlardır. Büyük devletlerin siyasî desteği ve Ermeni çetelerin silahlandırılmasına sağladıkları katkıyla Ermenilerdeki bu inanç, Millî Mücadele Dönemi’ne gelinceye kadar gerçekleştirdikleri isyanların ve eşkıyalığın temel itici gücü olmuştur. Millî Mücadele Dönemi’nde bir yandan Büyük Ermenistan ideası için çabalayan Ermeniler diğer yandan Çukurova’da Fransa himayesinde bir “Muhtar Ermeni İdaresi” kurmayı istemektedirler. Bu amacı gerçekleştirebilmek adına Fransız işgal kuvvetlerine gönüllü katılmışlar; aynı zamanda Fransız işgal kuvvetlerinden aldıkları silah ve cephane desteği ile çeteler teşkil etmişlerdir. Bu destekten cesaretlenen Ermeni çeteleri, Müslüman ahaliye karşı baskı ve yıldırma politikası uygulamaya başlamış, birçok soygun, hırsızlık ve katliama karışmışlardır. Bu saldırılarla bir yandan Müslüman ahaliyi başka bölgelere göçe zorlarken diğer yandan I. Dünya Savaşı’nda Suriye’ye iskân edilmiş Ermenileri geri göçe teşvik ederek, nüfus bakımından Çukurova’da üstünlüğü sağlamaya gayret etmişlerdir.

Yeni Adana, Millî Mücadele Dönemi’nin önemli gazetelerinden biridir. Bu araştırma söz konusu gazetede yer alan Ermeni çetelerinin Müslüman ahaliye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve Ermeni Meselesi ile ilgili haberler ve yorumlardan yola çıkarak bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. 

Makaleye erişmek için tıklayınız.
Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten