MİNSK GRUBUNUN BÖLGE ZİYARETİ GERÇEKLEŞMEKTEDİR
Yorum No : 2012 / 73
26.11.2012
3 dk okuma

AVİM bülteninde bir süre önce çıkan “ateş-kes’in onsekizinci yılında Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri” konulu yazıdan da hatırlanacağı üzere, Minsk grubu eşbaşkanları 27 Ekim’de Fransa’da Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile bir araya gelmiş, görüşmeler sonrası yapılan basın açıklamasında eşbaşkanların Kasım ayının ikinci yarısında bölgeyi ziyaret etmelerinin öngörüldüğü kaydedilmişti.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlıklarınca yapılan açıklamalarla Minsk grubu eşbaşkanlarının 23 Kasım’da Erivan’ı, 26 Kasım’da Baku’yu ziyaret edecekleri teyid olunmuştur. Minsk grubu eşbaşkanlarının ziyaretle ilgili görüş ve izlenimlerini Minsk grubunu oluşturan, Türkiye’nin de içinde yer aldığı diğer on üyeyle paylaşmaları ve raporlarını 6-7 Aralık’ta Dublin’de toplanacak olan AGİT Bakanlar Konseyi yıllık toplantısına sunmaları beklenmektedir.

Azerbaycan, askeri güçle işgal edilen ve Azeri ahalisi tehcire tabi tutulan Dağlık Karabağ’dan ve çevreleyen yedi bölgeden ermeni kuvvetlerinin çekilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını istemektedir. Ermenistan ise ilk aşamada sorunun dondurulmasını hedeflemiş, Minsk grubunun görevini statükonun devamının sağlanması olarak göregelmiştir. Azeri tarafı Minsk grubunun çözüm çabalarını yetersiz bulmakta ve çözüm için sabırsızlığını gizlememektedir. Ermeni tarafı ise onyedi yıl boyunca Minsk grubu eşbaşkanlarını hiçbir şekilde eleştirmemiş, hareketsizlik veya yetersizlikle suçlamamıştır.

Uluslararası camiadan kurumsal ses 57 üyesi bulunan İslam İşbirliği Örgütü’nden (OIC )gelmiştir. Örgütün son olarak Cibuti’de yapılan dışişleri bakanları 39. Konsey toplantısında, Ermenistan’ın işgal ve ilhak politikası telin edilmiş, Ermenistan’a biran önce işgal ettiği Azeri topraklarından askerlerini geri çekme çağrısında bulunulmuştur.

Türkiye komşu olduğu Kafkas bölgesinde barış ve istikrara her zaman önem ve ağırlık vermiştir. Yakın ilişkilere sahip olduğu Azerbaycan’ın maruz kaldığı durum konuyu daha da duyarlı ve öncelikli hale getirmektedir. Türkiye tarafından önerilen “ Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu” güncelliğini korumaktadır. Keza bölgeye komşu diğer bir ülke iran ile de Azerbaycan’ın da dahil olduğu üçlü bir süreç başlatmıştır. Üç ülkenin dışişleri bakanlarının Urumiye ve Nahcivan’ı takiben üçüncü buluşmalarını önümüzdeki hafta Erzurum’da yapılması öngörülmektedir.

Minsk grubu eşbaşkanlarının bölgeye yapacakları ziyarette ve AGİT bakanlar konseyine sunacakları raporda soruna çözüm kapısını aralayacak yeni ve somut öneriler getirmeleri beklenmektedir. Çözüm beklentilerine bir açılım getirilememesi , sorunun donmuş olarak sürecek olması halinde, barışçı çözüme yeni bir şans vermek üzere Minsk grubunun bir bütün olarak sorunu ele alması, konuya coğrafi ve siyasi duyarlığı itibarıyla Türkiye’nin daha aktif dengeleyici bir rol oynayabilecek konuma gelmesi AGİT bakımından basiretli bir davranış olacaktır.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 



Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten