ULUÇ GÜRKAN İLE MALTA YARGILAMALARI ÜZERİNE SÖYLEŞİ
Yorum No : 2015 / 71
17.05.2015
2 dk okuma

AVİM

18.05.2015

AVİM, 15 Mayıs 2015 Cuma günü, Uluç Gürkan’ın Ermeni Katliamı Suçlaması, Yargılama ve Karar: Malta 1919-1921 başlıklı kitabı üzerinden Malta soruşturmaları, Malta sürecinin günümüzdeki soykırım iddiaları açısından taşıdığı önem ve bu çerçevede soykırım iddialarının hukuki boyutlarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda Uluç Gürkan, AVİM uzmanlarından Dr. Turgut K. Tuncel’in soruları çerçevesinde çalışmasında öne sürdüğü fikirleri ayrıntılı bir şekilde dinleyicilerle paylaşmıştır.

Uluç Gürkan’ın kitabı Malta yargılamaları sürecini ve bu yargılamalarla ile ilgili önemli belgeleri güncel iddialar ışığında yansıtan önemli bir çalışmadır. Ancak, bu kitabın bunun ötesine geçen bir önemi daha vardır; Gürkan, istihbari ve betimsel bir tarih çalışmasının sınırlarını aşarak, geliştirdiği bir argüman üzerinden Türk-Ermeni ihtilafına dair güncel siyasal bir öneride bulunmaktadır. Bu argüman, İngilizlerin Malta’da 144 Osmanlı yetkilisine karşı yürüttükleri soruşturmanın sonucunda yargılama için yeterli kanıta ulaşamadıkları ve bunun soykırım iddialarını geçersiz kılan tarihsel bir olay olduğudur. Gürkan’ın güncel siyasete dair ileri sürdüğü fikir ise Türkiye’nin Malta soruşturmaları ile ilgili dosyayı İngiltere’den remi olarak talep etmesi ve bu dosyadaki belgelerin soykırım iddialarına karşı somut deliller olarak kullanılmasıdır.

Günümüze gelene kadar Ermeni meselesi hakkında pek çok istihbari ve betimsel tarih çalışmaları yapılmıştır. Gürkan’ın kitabı ise artık yeni bir yaklaşımın yeşermeye başladığını göstermektedir; Malta soruşturmalarını konu alan kitap artık soykırım suçlamalarına karşı argüman ve fikirlerin geliştirildiği çalışmalar yapılmaya başlandığının da işaretlerini vermektedir. Bu, kuşkusuz, Türk-Ermeni ihtilafının çözümü konusunda önemli bir aşamayı ifade etmektedir.   


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten