"THE CURRENT STATE OF THE ACADEMIC DEBATE OVER THE EVENTS OF 1915 IN AN INCREASINGLY ISLAMOPHOBIC WEST" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

09.12.2016


AVİM 9 Aralık 2016 tarihinde, Doç. Dr. Christopher Gunn’ın konuşmacı olduğu The Current State of the Academic Debate over the Events of 1915 in an Increasingly Islamophobic West (İslamfobinin Yükselmekte Olduğu Batı’da 1915 Olayları Hakkında Yürütülen Akademik Tartışmaların Güncel Durumu) başlıklı bir konferans düzenlemiştir.

Halen, Coastal Carolina University (ABD) Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olan ve Osmanlı İmparatorluğu ve özellikle Balkanlar ve Kafkasya gibi sınır bölgeleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun halef devletleri, ulus-aşırı siyasi şiddet ve uzlaşı hakkındaki çalışmalarını sürdürmekte olan Doç. Dr. Christopher Gunn, Batı akademi dünyasında 1915 olayları hakkında yapılan çalışmaları, özellikle akademik tartışmaların yürütüldüğü çerçeve ve üslubu odak noktasına alarak, Batı’daki genel kültürel bağlam çerçevesinde değerlendirmiştir. Doç. Dr. Gunn’ın konuşmasında, son dönemde ABD’de 1915 olaylarına dair tartışmaların, 1920’lerde olduğu gibi, “Müslüman Türkler-Hristiyan Ermeniler” ekseninde yürütülmeye başlandığına dikkat çekmiştir. 

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten