AVİM “11. ASYA-AVRUPA ZİRVESİ ÖNCESİ MOĞOLİSTAN’DAKİ MEVCUT DURUM, MOĞOLİSTAN’IN BÖLGESEL POTANSİYELİ VE TÜRK-MOĞOL İLİŞKİLERİ” BAŞLIKLI BİR KONFERANS DÜZENLEMİŞTİR
Yorum No : 2016 / 5
19.01.2016
1 dk okuma

18 Ocak 2016 tarihinde, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) “11. Asya-Avrupa Zirvesi Öncesi Moğolistan’daki Mevcut Durum, Moğolistan’ın Bölgesel Potansiyeli ve Türk-Moğol İlişkileri” başlıklı bir konferans düzenlemiştir.

AVİM Başkanı Emekli Büyükelçi Alev Kılıç’ın yaptığı açılış konuşmasını takiben Türkiye Cumhuriyeti Ulanbator Büyükelçisi Murat Karagöz geniş bölgesel gelişmeler bağlamında Moğolistan’ın mevcut durumunu içeren kapsamlı bir sunum yapmıştır. Büyükelçi Karagöz, birçok başlık altında topladığı sunumunu sadece Türkiye-Moğolistan ilişkileri ile sınırlamadan Moğolistan’ın Türkiye ve bölge açısından stratejik önemi ve Türkiye’nin Moğolistan dış politikası açısından ‘ Üçüncü Komşu’ kavramı kapsamında değerlendirmelere yer vermiştir.

Büyükelçi Murat Karagöz iki ülke arasındaki ekonomik ve ticaret potansiyele değinerek özellikle eğitim alanında artan işbirliğinden bahsetmiş,  ikili ilişkilerin geliştirilmesinde her alanda faaliyetlerin arttırılmasına dikkat çekerek, ekonomik ve ticari bağları daha fazla geliştirmek için mümkün olan tüm işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Toplantının ikinci bölümü,  toplantıda hazır bulunan Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TİKA, TOBB, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Anka Enstitüsü temsilcileri ile Ankara, Gazi, Hacettepe, ODTÜ ve Ufuk Üniversitelerinden önde gelen akademisyenlerin de katkıları ile soru cevap şeklinde devam etmiştir. Bu bölümde tartışmalar Moğolistan’ın bölgesel düzlemde Rusya ve Çin bağlantılı stratejik duruşu ve bölgede meydana gelen son gelişmeler ışığında Türk-Moğol ilişkileri üzerinde yoğunlaşmıştır.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten