DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNDA ÇÖZÜM YÖNÜNDE YENİ BİR ADIM ATILAMADI
Yorum No : 2012 / 85
11.12.2012
3 dk okuma

Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi Azeri bölgesinin Ermenistan silahlı güçlerince işgali, Azeri halkın katliama maruz kalması ve sürgüne zorlanması sonucu oluşan statükoyu değiştirme ve müzminleşen soruna çözüm bulma arayışı konunun ele alındığı son AGİT dışişleri bakanları konseyi toplantısında da sonuçsuz kalmış görünmektedir. Bilindiği gibi, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan, toprak bütünlüğünün bir parçası olan Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi azeri vilayeti ermeni silahlı kuvvetleri ve yerel silahlı unsurlar tarafından işgal edilmiş, çatışmalar 1994 yılında imzalanan bir ateş-kes anlaşması ile durdurulmuş, AGİT bünyesinde oluşturulan onüç üyeli Minsk Grubu aracılığıyla barış ve çözüm görüşmeleri başlatılmış, Minsk Grubunun icra gücü ABD, Rusya ve Fransa’dan oluşan üç başkan yardımcısı eliyle yürütülmeye başlanmış, ancak onsekiz yıldır çözüm yönünde bir arpa boyu yol kat edilememiştir.

5-7 Aralık’ta irlanda’nın başkenti Dublin’de yapılan son Konsey toplantısında Minsk Grubu üç eşbaşkanı yaptıkları ortak açıklamada, bugüne değin sürdüregeldikleri söylemi yinelemişler, soruna çözüm bulma sorumluluğunun ilgili iki tarafa ait olduğunu vurgulamak suretiyle kendilerini sorumluluktan ibra etmişler, Minsk Grubu üyelerine ve Konseye temaslarının sonucunu açıklayan kapsamlı bir rapor sunmak ve somut öneriler getirmek yerine, taraflara yardıma hazır olduklarını teyid etmişler ve her iki tarafın dışişleri bakanı ile 2013 başında görüşecek olmaktan memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. İlgili iki dışişleri bakanının ne ikili olarak ne de eşbaşkanların şemsiyesi altında bir araya gelmemiş olması veya eşbaşkanların ortak açıklamasına katılmamaları ise dikkatlerden kaçmamıştır.

AB temsilcisi Moldova, Gürcistan ve Dağlık Karabağ’daki müzminleşmiş çatışmaların ortak güvenliğe ciddi tehdit oluşturduğunu, kaydadeğer ilerleme için yenilenmiş gayretlerin gerektiğini ifade etmiştir. Adı geçen iki ülkenin Ermenistan ile birlikte Erivan’da yaptıkları, AB Komisyonu başkanının da katıldığı zirvede kendilerine Avrupa ailesinin bir üyesi olarak vaad edilen AB vizyonu da göz önünde bulundurulduğunda, özellikle Dağlık Karabağ sorununda AB’nin ne kadar tarafsız ve yapıcı bir rol oynayabileceği de zaman içinde görülecektir.

Toplantının ev sahipliğini ve bu konumuyla başkanlığını yapan İrlanda Başbakan yardımcısı, dışişleri ve ticaret bakanı AGİT Bakanlar Konseyinin 19.cu toplantısında Dağlık Karabağ sorunu görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini, bu konuda AGİT’in görüşünün , fazlasıyla uzayan bu sorunun çatışmaya taraf iki ülke arasında çözümlenmesi olduğunu, bunun içinde Minsk Grubunun AGİT tarafından desteklenen faaliyeti ve çatışmaya taraf iki devlete görüşmelerde yardım etmenin yer aldığını belirtmiştir.

Çatışmaya taraf iki ülke üst düzey yetkililerinin bir araya dahi gelmedikleri bir ortamda, sorunu siz aranızda halledin tavsiyesinin ne kadar yapıcı olduğu tahlile açıktır. Özellikle sorunun dondurulması taraflardan birinin çıkarları ile örtüşüyor ve savunulamayacak bir oldu bittinin devamlılğına zemin hazırlıyorsa ve bu taraf uyarılmak bir yana ortak bir gelecek vizyonuna teşvik ediliyorsa sonuç daha da düşündürücü olmaktadır. Her iki ülkenin 2013 yılında cumhurbaşkanlığı seçimleri bulunduğu, siyaseten esneklik paylarının da iyice daraldığı bir ortamda Minsk Grubunun bir bütün olarak soruna yeni ve yapıcı öneriler getirmesi ve sorumlulukta pay üstlenmesi zamanı gelmiş, geçmektedir.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten