İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE SEÇİCİLİK
Yorum No : 2015 / 3
07.01.2015
2 dk okuma

08.01.2015

Fransa’da dün işlenen menfur cinayetler acımasız bir terör eylemidir ve tüm uygar bireyler ve kurumlar tarafından şiddetle kınanmalıdır. AVİM de bu eylemi lanetlemekte ve hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sunmaktadır.

Bu terör eyleminin Fransa’da ifade özgürlüğünün savunulması ve terörle mücadele kararlılığını da gündeme getirdiği görülmektedir. Her şer'den bir hayır doğabileceği anlayışı doğrultusunda, bu hissiyatı ve gelişmeyi saygıyla karşılıyoruz. Bu kapsamda hatırlatılmasında yarar gördüğümüz bir husus, ne ifade özgürlüğünün ne de terörizmle mücadelenin seçici olmaması, "benden yana ifade özgürlüğü" "veya bana zararı dokunmayan terörizm" ayırımına gidilmemesi gerektiğinin de artık tereddüde yer bırakılmayacak şekilde anlaşılması zorunluluğudur.

AVİM’in uzun bir süredir dikkat çekegeldiği bilinen, Türk diplomatlarını hedef alan Ermeni terörizmi ile mücadelede zamanında gösterilen zafiyet, hatta hoşgörü, günümüzde Ermeni iddialarına ve söylemine karşı çıkan görüşlere cezai müeyyide getirme çabaları ve daha da güncel olarak aynı konuda İsviçre mahkemelerinde ifade özgürlüğü aleyhinde verilen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bozulan kararın tekrar İsviçre tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınması ve Fransa’nın da buna taraf olması bu seçici yaklaşımın devam edebildiğine örnek olarak maalesef önümüzde durmaktadır.

Fransa’da cereyan eden son elim trajedinin, ifade özgürlüğünün her durumda savunulmasına ve terörizmle mücadeleye bütüncül ve kararlı bir yaklaşım sağlayabilmesi bu eyleme verilebilecek en etkili yanıt olabilecektir.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten