PATRİK SEÇİMİNDEKİ KUŞKULAR - II
Yorum No : 2017 / 60
07.08.2017
5 dk okuma

AVİM, 7 Temmuz günü Türkiye Ermenileri Patriği seçim sürecinin gidişatıyla ilgili soru işaretlerini dile getiren bir yazı yayınlamıştır.[1] Bu yazıda Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın görevine Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhaniler Genel Meclisi tarafından son verilmesinin ve Genel Vekilin tüm yetkilerinin Kayyum (Er. Değabah) Başepiskopos Karekin Bekçiyan’e aktarılmasının ortaya koyduğu sorunlar dile getirilmiştir. Yazıda şu hususlara dikkat çekilmiştir:

“Seçime gidilen süreçte Aram Ateşyan’ın Patrik Vekilliğinin devam etmesi şayet “yanlış anlamalara” sebep olacaksa, Ruhaniler Genel Meclisi kararıyla yaratılan güç kapma girişimi yanlış anlamalara sebep olmayacak mıdır?

Gelinen noktada Bekçiyan’ın, makamını kötüye kullanmakla eleştirdiği Ateşyan’dan ne gibi bir farkı kalmıştır?

Olağanüstü yetkilerle donatılmış Bekçiyan’ın bir yandan patrik seçimi sürecini düzenlemekle görevliyken bir yandan da patrik seçiminde aday olması (zira Bekçiyan’ın ismi hep aday olarak geçmektedir ve kendisinden bu konuda bir yorumlama gelmemiştir) adil bir durum olarak kabul edilebilir mi?

Bu zamana kadar her fırsatta Ateşyan’ı eleştiren ve Bekçiyan’ın yücelten Agos gazetesinin bu duruma sessiz kalması, hatta onaylaması nasıl izah edilebilecektir?

Son olarak, bu kuşku uyandıran koşullarda yapılan bir patrik seçimine gerekli resmi onay verilecek midir?”

Bu yazıdan sonra geçen bir ay içerisinde AVİM’in patrik seçim süreciyle ilgili dile getirdiği çekinceleri doğrulayan gelişmeler aşağıdadır:

1) Kayyum Bekçiyan, yakın gelecekte yapılması öngörülen patrik seçimi ve bağlı süreçle ilgili yaptığı bir röportajda, seçime beş adayın katılacağını ve adaylardan bir tanesinin de kendisi olduğunu açıklamıştır.[2] Bekçiyan aynı zamanda seçimle ilgili bitirilmesi gereken işlemler sebebiyle seçimin en erken Aralık 2017’de yapılabileceğini bildirmiştir.

2) Kayyum Bekçiyan başkanlığında Patrikhanenin Ruhaniler Genel Meclisi 26 Temmuz’da toplanmış ve Patrikhaneyle ilgili tüm imza yetkisi Kayyum Bekçiyan’a aktarılmıştır.[3] Böylece Patrik Genel Vekili Ateşyan’ın Patrikhane adına herhangi bir işlem yapma yetkisinin ortadan kaldırılmış olduğu iddia edilmiştir.[4]

3) Kayyum Bekçiyan, 26 Temmuz kararından da önce Patrikhanenin tek resmi temsilcisi kendisiymiş iddiasını ortaya koymuş ve bu şekilde davranmaya başlamıştır. Örnek olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün ilk yıldönümünü kutlamak amacıyla mektup göndermiştir. Mektupta sadece kendi adına değil, Patriklik Makamı, Ruhani Genel Meclis üyeleri, Patrikhane ruhanileri ve Türkiye Ermenileri topluluğu adına da konuştuğunu iddia etmiştir.[5]

Özetle Bekçiyan, Ruhaniler Genel Meclisi üzerinden Ateşyan’ın tüm yetkilerini elinden aldığını ve artık Patrikhanenin tek temsilcisinin kendisi olduğunu iddia etmektedir.

Görünen odur ki, Karekin Bekçiyan kayyum pozisyonunu kullanarak patrik seçim sürecini oldu bittiye getirmeye çalışmakta, kendisini patrik seçtirmeye çalışmaktadır. Kendisi bir yandan seçimi düzenlemekle görevli kişiyken, diğer yandan da patrik adayıdır. Aram Ateşyan’ın benzer bir konumda olmasına itiraz eden Bekçiyan, Ateşyan’ı Ruhaniler Genel Meclisi aracılığıyla görevden aldırmıştır. Ancak konu kendisine gelince Bekçiyan mevcut durumun herhangi bir sorun teşkil etmediğini iddia etmektedir. Bu şekilde davranan bir kayyumun düzenleyeceği seçimin adil şartlarda gerçekleşeceğini söylemek mümkün müdür?

Bu zamana kadar her fırsatta Ateşyan’ı eleştiren ve Bekçiyan’ın yücelten Agos gazetesi, mevcut gelişmeler karşısında Bekçiyan’ın tutumundan herhangi bir şekilde rahatsızlık dile getirmemiştir. Agos gazetesinin bu tutumu nasıl yorumlanabilecektir?

Basına yansıdığı kadarıyla Ateşyan’ın görevden alınması ve tüm yetkilerinin Bekçiyan’a aktarılmasıyla ilgili herhangi bir resmi onay gelmemiştir. Böyle bir resmi onay gelmemişken patrik seçim süreci sağlıklı bir şekilde işleyebilecek midir?

Bir önceki yazıda da belirtildiği gibi, AVİM patrik seçimiyle ilgili gelişmeleri izlemeye devam edecektir.

 

*Fotoğraf: Agos

 


[1] AVİM, “Patrik Seçimindeki Kuşkular,” Avrasya İncelmeleri Merkezi (AVİM), Yorum No. 2017 / 54, 7 Temmuz 2017, erişim tarihi 7 Ağustos 2017, http://avim.org.tr/tr/Yorum/PATRIK-SECIMINDEKI-KUSKULAR

[2] Şahnur Kazancı, “Değabah Başepiskopos Karekin Bekçiyan: Patrik adayıyım – Seçimler Aralık 2017’den önce yetişmez,” Luys Magazin, röportaj, Yıl: 5, Sayı: 99, 15 Temmuz 2017, s. 14.

[3] “ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ ԺՈՂՈՎԸ ՏԵՂԱՊԱՀ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԼԻԱԶՕՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵՑ,” Türkiye Ermenileri Patrikliği, duyuru, 26 Temmuz 2017, erişim tarihi 7 Ağustos 2017, http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/hy/%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A1%D6%80-%D5%AA%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D5%BE%D5%A8-%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%BA%D5%A1/

[4] “Ateşyan’ın imza yetkisi elinden alındı,” Agos, 27 Temmuz 2017, erişim tarihi 7 Ağustos 2017, http://www.agos.com.tr/tr/yazi/19017/atesyanin-imza-yetkisi-elinden-alindi

[5] “Patriklik Kaymakamı Başepiskopos Karekin Bekçiyan’ın Sayın Cumhurbaşkanı’na Mektubu,” Türkiye Ermenileri Patrikliği, 17 Temmuz 2017, erişim tarihi 7 Ağustos 2017, http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/patriklik-kaymakami-basepiskopos-karekin-bekciyanin-sayin-cumhurbaskanina-mektubu/


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten