TÜRKİYE – ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ
Yorum No : 2013 / 17
05.02.2013
2 dk okuma

Türkiye, doğusundaki komşusu Ermenistan ile ilişkilerini henüz normal bir düzeye getirmemiştir. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan Başbakanı bu ilişkiler konusunda bir açıklama yapmıştır.Başbakan basında yayınlanan demecinde şunları ifade etmiştir: “Ermenistan müzakere sürecinde daima yapıcı bir tutum içinde olagelmiştir. Bu da müzakere yoluyla karşılıklı olarak kabul edilecek bir çözüme ulaşma arayışı olmuştur. Maalesef komşularımız buna hazır değildir.” “Türkiye’ye gelince, durum şöyledir: Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların hiçbir önkoşul olmaksızın açılması için görüşmeleri Ermenistan başlatmıştır. Görüşmeler sonucunda, iki ülke parlamentoları tarafından onaylanmak üzere iki protokol imzalanmıştır. Ermenistan buna hazırken Türkiye süreci dondurmuştur. Bu nedenle top şimdi Türkiye’nin sahasındadır. Konunun yakın bir gelecekte bulunduğu ölü noktadan hareket edip etmeyeceğini söylemek zordur. Burada Türkiye’den Ermenistan’ın tecridini hedefleyen politikayı uygulamasını isteyen Azerbaycan’ın güçlü etkisini hissetmek mümkündür.” Ermenistan’ın yapıcı bir tutum içinde olduğunu ve müzakere yoluyla karşılıklı olarak kabul edilecek bir çözüme varma iradesinin bulunduğunu duymak elbette memnuniyet vericidir. Burada tabiatıyla dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. İfade edilen sözler ne kadar umut verici olursa olsun, etkili ve inandırıcı olabilmesi için eylemle de desteklenmesi gerekir. Türkiye tarafından algılanan ermeni eylemleri ise şu görünümdedir: - Ermenistan’ın Türkiye’ye karşı sergilediği düşmanca tavır, Türkiye’den bir tahrik gelmemesine ve Türkiye’nin tarafsız duruşuna rağmen süregelmektedir. Bu doğrultuda Ermenistan diyasporanın kabuledilemez Türkiye karşıtı kampanyasını da teşvik etmektedir. - Ermenistan Türkiye’den tazminat ve toprak talebi imalarını da sürdürmektedir. - Ermenistan bölgede uyum, işbirliği ve istikrar sağlama yerine Kafkaslarda bir sorun yaratıcı olmayı yeğler görünmektedir. Ermenistan bu algılamaları düzeltme konusunda ciddi bir sorumluluk altındadır ve dolayısıyla top hala kendi sahasındadır.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten