ERMENİLERİN DAĞLIK KARABAĞ’A İLİŞKİN GİRİŞİMLERİ VE BELÇİKALI PARLAMENTERLERİN STEPANAKERT ZİYARETİ
Yorum No : 2017 / 32
27.03.2017
3 dk okuma

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ın uluslararası alanda tanınmasına ilişkin girişimleri devam ediyor. Bu girişimlerin özellikle Nisan 2016’da Azerbaycan ile Ermeni güçleri arasındaki çatışmalardan sonra artmış olduğu görülmektedir. Kısa sürse de 4 Gün Savaşı olarak kayda geçen bu çatışmalar Ermeniler aleyhinde ciddi sonuçlar doğurmuştur. Örneğin Ermenistan’da Eylül 2016'da gerçekleşen hükümet değişikliği ve Dağlık Karabağ’da Şubat 2017'de yapılan gayri meşru anayasa referandumu bu bağlamda belirtilebilir. Rusya ve İsrail vatandaşı blogger Aleksander Lapşin’in Dağlık Karabağ’a Azerbaycan’ın izni olmadan yaptığı ziyaret sonucu gözaltına alınarak yargılanmak üzere Azerbaycan’a iade edilmesi ise Ermenilerin Dağlık Karabağ konusunda daha da köşeye sıkışmasına neden olmuştur.  Ermeniler içinde bulundukları durumdan bir çıkış yolu olarak başta Avrupa olmak üzere Batılı ülkelerin parlamenterleri veya diğer temsilcilerini Dağlık Karabağ’a davet ederek Azerbaycan’a misilleme girişimlerinde bulunmaktadır. Bir grup bloggerın bir toplantı için Stepanakert’e davet edilmesinden sonra bu girişimlerin en son örneği ise Belçikalı bir parlamenter heyetinin Stepanakert’e yaptığı ziyarette görülmektedir.

Belçika’dan Federal ve Brüksel Bölge Meclisi’nden Andre du Bas de Warnaffe, Emmanuel de Bock ve Pierre Kompany adlı parlamenterler, Avrupa Ermeni Adalet ve Demokrasi Federasyonu inisiyatifi ile 20-22 Mart tarihlerinde Dağlık Karabağ’a gitmiş, burada bazı görüşmelerde bulunmuş ve Dağlık Karabağ işgali anıtını ziyaret etmişlerdir. Parlamenterlerden Pierre Compagnie ziyaretler sırasında şöyle bir açıklaması da basına yansımıştır: “her şey pahasına ayrılmayı göze alan bir ülke değil, tarihi bir hatayı düzeltmeyi amaçlayan bir ülke görüyorum; bu benim için büyük bir ders olmuştur”.  

Bu ziyaret Belçikalı parlamenterler ve kişilerin Dağlık Karabağ’a yaptıkları ilk hukuk dışı ziyaret değildir. Daha önce Eylül 2016’da da Belçikalı parlamenterlerden oluşan bir heyet yine bölgeyi ziyaret etmiştir. Azerbaycan bu ziyarete karşı söz konusu parlamenterleri istenmeyen kişiler listesine almış ve Belçika hükümeti nezdinde tepki göstermiştir. Azerbaycan’ın bu haklı tepkisinin Batılı ülkelerce yeterince anlaşılmadığı görülmektedir.

Bazı Avrupa ülkelerinin ve uluslararası toplumun diğer bazı kesimlerinin Dağlık Karabağ konusundaki tavrı endişe vericidir. Bu tür ziyaretler, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisi üzerinde süregiden işgalinin meşru görülmesi, böylece uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ve ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadının da ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Özellikle Nisan ayında yaşanan çatışmalardan sonra Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tekrar canlanması gündeme gelen müzakerelerde Ermenistan’ın statükoyu koruma ve Dağlık Karabağ’ın gayri meşru statüsünü uluslararası alanda kabul ettirme çabalarının desteklenmesi olarak da yorumlanabilir. Bu tür eylemler Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve Dağlık Karabağ sorununun hakça çözümünü de zorlaştıracaktır. Böyle kritik bir dönemde Azerbaycan’ın artan askeri, ekonomik ve siyasi gücü göz ardı edilmemeli ve barış sürecine olumsuz etki edebilecek bu tür eylemlerden kaçınılmalıdır.  


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten