SASSOUNİAN’IN ŞARTLI TAHLİYE TALEBİ TEKRAR REDDEDİLDİ
Analiz No : 2020 / 17
29.05.2020
6 dk okuma

27 Mayıs tarihinde Kaliforniya eyaletinde (ABD) Başkonsolos Kemal Arıkan’ı 28 Ocak 1982’de katleden terörist Hampig “Harry” Sassounian’ın şartlı tahliye talebi reddedildi. Türk – Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (İng. Turkish American Steering Committee – TASC), Güney Kaliforniya Türk – Amerikan Derneği (İng. Associations of Turkish Americans of Southern California – ATASC) ve “Terörizm Mağdurları” ortak bildirilerinde verdiği karardan dolayı Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a teşekkürlerini sundu[1]

Geçtiğimiz 24 Nisan ile ilgili yazımızda[2] 24 Nisan tarihinin “üretilmiş” bir tarih olduğunu ve terörizmin Sassounian ile özendirilmeye çalışıldığını kaleme alan bir yazı paylaşmıştık. Bu yazımıza ise Aralık 2019’da tahliye talebi kabul edilen Sassounian’ın hapis cezasının devamına karar verilmesiyle devam ediyoruz. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından, Sassounian’ın şartlı tahliye talebinin reddedilmesi memnuniyet verici olsa da yaptığı açıklama içerik olarak rahatsız edici unsurlar içermektedir. 

Kaliforniya Valisi Newsom Sassounian’ın şartlı tahliye kararını reddettiği açıklamasında, Sassounian’ın atalarının sözde soykırım mağduru olduğunu ileri sürerek, işlediği terör suçunu haklı göstermeye çalışmaktadır[3]. Adıgeçenin hem soykırım gerçekleşmiş gibi konuşması hem de terörü övmesi kabul edilemez bir açıklamadır. Açıklamada genç yaşta hata işlediği de söylenmektedir. “Gençlik hatası” isimlendirmesiyle gerçekleştirdiği terör eyleminin yükü hafifletilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu hatanın tekrar etmemesi için gereken önlemler hala alınmış değildir. İlk olarak, gençlerin zihinlerini intikam fikriyle doldurmak için yıllardır çalışan örgütlerin faaliyetlerinin sonlandırılması için Amerikan hükümetince harekete geçilmesi gerekir. Ermeni Soykırımı için Adalet Komandoları (İng. Justice Commandos of Armenian Genocide – JCAG) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (İng. Central Intelligence Agency – CIA) tarafından terör örgütü olarak tanımlanırken Ermeni Devrimci Federasyonu (İng. Armenian Revolutionary Federation – ARF) ile bağı olduğu da açık bir şekilde ifade edilmektedir. Dolayısıyla, Amerika Birleşik Devletleri’nde “terör” tanımının iyileştirilmeye muhtaç olduğu ortadadır.

Daha önce ifade edildiği gibi “gençlik hatası” olabilmesi için adıgeçenin pişmanlık belirtisi göstermesi gerekmektedir. Pişmanlık duymadığını ve hatta gelecek nesillerin açtığı yoldan yürümesi gerektiğini söylemesi duyduğu “pişmanlık” derecesine yönelik bir fikir vermektedir.

Endişe verici husus bu fikirlerin yalnız Sassounian tarafından savunulması değil kendisi için Taşnaksutyun partisi tarafından yönlendirilen “Hampig Sassounian’ı Savunma Fonu” oluşturan takipçilerinin de bulunmasıdır. Günümüz gençleri için örnek teşkil etmesi gerektiği de 1996 yılında Amerika’daki gazetelerde “Letters to Hampig” başlığı ile yer almaktadır. Sassounian’a Amerika’da bulunan Ermeni çocuklardan gelen mesajlar The Armenian Weekly gazetesinde yayınlanmıştır. Yaşları sekiz ve on beş arasında değişen çocukların Sassounian’a duydukları hayranlığı kaleme aldığı mektuplarda bütün çocukların Ermeni Gençlik Federasyonu (İng. Armenian Youth Federation – AYF)[4] üyesi olduklarını ifade ettikleri görülmektedir[5]. Sassounian ve AYF üyesi çocuklar arasında köprü vazifesi gören AYF, Sassounian’ın çağrısını paylaşmıştır. Sassounian çağrısında masum olduğunu, finansal ve psikolojik destek verenlere teşekkür ettiğini belirtmiştir. Çağrıdaki can alıcı kısım sondadır. AYF’ye üye çocuklara Ermeni iddialarını savunmaları için yapacakları tüm fedakarlıklarının değeceğini, mücadeleye devam etmeleri gerektiği mesajını vermiştir. Sassounian’ın bu mesajında gençler için terörü kutsal ve cazip göstermesi hiçbir amaca hizmet etmeyecektir. Tüm bunlar gazete sayfalarında yer almaktadır, gizli bilgiler değildir. ABD’nin bu konuda süratle harekete geçmesi gerekmektedir.

Kaliforniya Valisi Newsom, Sassounian’ın 2012 yılında yaptığı açıklamalarla hala kin siyaseti izlemeye devam etmesinin göz ardı edilemeyeceğine de açıklamasında yer vermiştir[6]. Dolayısıyla “ıslah” olduğunu söylemek bir yana toplum için ciddi bir tehdit teşkil ettiği açıklamada yer almaktadır. Nitekim Sassounian’ın şartlı tahliyesinin reddine karar verilmiştir.

Sasunyan’ın bir terörist olduğu, JCAG ve ARF ile bağlantı içinde olduğu belgelerle açık bir şekilde ortaya konmuştur. “Terör” tanımını yeniden belirlemesinde yarar olan ABD’nin kendi toprakları içinde varlık gösteren ARF isimli örgütü yeniden değerlendirmeye alması ve söz konusu örgüt faaliyetlerinin dizginlenmesi gerektiğine dikkat çekilmelidir. Terörizm konusunda hassasiyeti olduğunu her fırsatta dile getiren ABD’nin kendi içinde de bu hassasiyeti gözetmesi beklenmektedir. 

Kaliforniya Valisi Newsom’ın açıklaması tarihi gerçekleri yansıtmaktan uzak olsa da Sassounian’ın tahliye edilecek kadar “ıslah” olmadığı bizzat kendisi tarafından da kabul edilmiştir. Adıgeçenin tahliye edilmesi için uğraşan ARF ve benzeri kuruluşlardır. Bu bir sır değildir. “Sassounian’ı Savunma Fonu” için toplanan büyük meblağlar da gizli saklı bir bilgi değildir. Dolayısıyla böyle bir teröristi ve terörizmi destekleyen ARF’nin ABD’de bu kadar rahat faaliyet gösterebilmesi ABD’nin terörizmle mücadelesine gölge düşürmektedir. Terör tanımının yeniden düzenlenmesi, bu ve benzeri durumlarda hem ABD yargı mekanizmasının güvenirliğini hem de ABD’nin terörle mücadelesinin çizgilerini belirginleştirmek açısından önem taşımaktadır.

 


[1] “TASC: Türk Amerikan Girişimleri Sassounian’ın Tahliyesini Durdurdu”, avim.org.tr, 27 Mayıs 2020, https://avim.org.tr/tr/Duyuru/TASC-TURK-AMERIKAN-GIRISIMLERI-SASSOUNIAN-IN-TAHLIYESINI-DURDURDU

[2] Hazel Çağan Elbir, “24 Nisan ve Irkçı Ermeni Terörist Sassounian’ın Tahliye Talibe Bir Kez Daha Kaliforniya Valisi Newsom’ın Önünde”, avim.org.tr, 24 Nisan 2020, https://avim.org.tr/tr/Analiz/24-NISAN-VE-IRKCI-ERMENI-TERORIST-SASSOUNIAN-IN-TAHLIYE-TALEBI-BIR-KEZ-DAHA-KALIFORNIYA-VALISI-NEWSOM-IN-ONUNDE

[3] “Newsom Vets Parole of Man Who Murdered Turkish Diplomat as a Teenager in 1982”, exbulletin.comhttps://exbulletin.com/politics/133268?Online_Loan_Insurance

[4] AYF, ARF’nin alt bir kuruluşudur. 

[5] Garo Adanalian, “Letters to Hampig”, The Armenian Weekly, 30 Kasım 1996.

[6] “Newsom Vets Parole of Man Who Murdered Turkish Diplomat as a Teenager in 1982”, exbulletin.comhttps://exbulletin.com/politics/133268?Online_Loan_Insurance


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten