ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NİN 55NCİ SAYISI YAYINLANMIŞTIR
Paylaş :
PDF İndir :

08.12.2016


Ermeni Araştırmaları Dergisi’nin yeni yayınlanan 55nci sayısında 5 makale ve 1 kitap tahlili yer alıyor.

Olaylar ve Yorumlar 2016 yılının Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Türkiye-Ermenistan ilişkilerini,  Türkiye’nin Karabağ Sorunun çözümüne katkıda bulunma girişimlerini, Almanya Parlamentosunun Ermeni soykırım iddialarını kabul eden kararının iki ülke ilişkilerine olumsuz etkilerini, Fransa’da Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılmasını öngören bir kanun kabul ettirme sürecini ve son olarak da Ermeni soykırım iddiaları konusunda çevrilmiş uzun metrajlı filmleri incelemektedir.

Pulat Tacar Fransa’da Soykırım Sucunun İnkârını Cezalandırma Yasasının Gerekçesine Yüklenen Virüs başlıklı yazısında 2012 yılında Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılmasına ilişkin bir kanunun, ifade özgürlüğüne aykırı b ulunarak Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Hollande’ın iç siyaset hesaplarıyla, cezalandırmanın dolaylı yollardan gerçekleştirilmesine çalışan bir kanunun kabul edilmesine verdiği destek ele alınmaktadır.

Tolga Başak İngiliz Belgeleriyle Mondros Mütarekesi ve Ermeni Sorunu yazısında Altı Vilayet ve Kilikya’dan oluşacak büyük bir Ermenistan kurulması beklentisi içinde olan Ermenilerin Mondros Mütarekesi hükümlerini bunu yansıtmadığı için hayal kırıklığı yaşadıklarını anlatmaktadır.

İhsan Burak Bilecikli,  Anadolu’da Bir Amerikalı Misyoner: Frederick Davis Gren ve Ermeni Meselesi başlıklı yazısında bu misyonerin Van’da kaldığı dört yıl içinde Sason Bölgesindeki Ermeni olaylarını inceleyerek bu konudaki düşüncelerini Osmanlı ve İslam Karşıtı değerlendirmelerle kitaplarına yansıttığını anlatmaktadır.

Belgelerde Bitlis ve Çevresindeki Ermeni İsyanlarında Fransa’nın Rolü yazısında M. Törehan Serdar, Ermeni Taşnak-Hoybun teşkilatının, 1924-1930 yıllarında Doğu Anadolu’da gerçekleştirdiği terör eylemlerine Fransa’nın verdiği destek tartışılmaktadır.

Dergimizin bu sayısında Aram Andonyan, Naim Efendi ve Talat Paşa Telgrafları Üzerine Bir Değerlendirme başlığıyla yer alan tahlilde, Akçam’ın kitabında ileri sürülen hususlar ele alınmakta ve bu hususlar ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Akçam’ın kitabı, Orel ve Yuca tarafından Naim-Andonyan belgelerine yöneltilen temel itirazlara (sahte imza, Osmanlı bürokrasisinin kullanmadığı kağıt tipi, kronolojik tutarsızlıklar vs) tatmin edici açıklamalar getirememekte ve bu itirazların birçoğunu görmezden gelmektedir. Görüleceği üzere Akçam’ın kitabının, Naim-Andonyan belgelerinin otantikliği üzerindeki tartışmada güvenilir bir kaynak olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Dergiye abone almak veya yeni sayı temini için şu formu doldurup faks, posta veya eposta ile aşağıdaki adrese ulaştırınız.

YILLIK ABONELİK ÜCRETİ POSTA DÂHİL 45 TL

İSTEME ADRESİ: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D:3-4 06550 Çankaya/ANKARA

Banka Hesabı: Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/Ankara Şb. 181/6296007

Posta Çeki Hesabı: Terazi Yayıncılık, Ankara/Çankaya/Merkez 5859221

IBAN NO: TR960006200018100006296007

Tel: 0 312 438 50 23-24

Faks: 0 312 438 50 26

E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

Sipariş Formu için tıklayınız 

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten