1836 TARİHLİ ERMENİ KİLİSESİ NİZAMNAMESİ ÇERÇEVESİNDE ÇARLIK RUSYASI’NIN ERMENİ POLİTİKALARI
Paylaş :
PDF İndir :

25.03.2024


Ermeni Araştırmaları

Yayınlanma Tarihi: 2016

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ

 

Çarlık Rusyası, 1836 yılında yürürlüğe koyduğu bir nizamname ile Ermeni kilisesi üzerinde yeni bir idari teşkilat oluşturmuştu. Böylece en büyük Ermeni dini merkezi olan Eçmiyazin Katoğikosluğu üzerinde Çarlık Rusyası’nın otoritesi artırılıyordu. Kilisenin devlet kontrolüne alındığı ve katoğikos seçiminde son sözün Rus Çarı’na verildiği bu kanun, Ermeni kilisesinin faaliyetlerini ciddi şekilde sınırlıyordu. Rus Çarı ve Kafkasya Ordusu Başkumandanı, katoğikosluk ve bizzat katoğikosun faaliyetleri üzerinde doğrudan etkili hale getiriliyorlardı. Aynı zamanda Rusya gerekli gördüğü hallerde katoğikosluğun tüm resmi evrakları ve malları üzerinde de söz sahibi olacaktı. Rusya bu siyasetiyle kilisenin yetkilerini daralttığı gibi katoğikosluk üzerinden tüm Ermenileri doğrudan kendine bağlı hale getirmeyi hedefliyordu. Bu durum da Rusya ve Ermeniler arasındaki ilişkilerin ilerleyen dönemlerde oldukça olumsuz bir seyir takip etmesine sebebiyet verecekti. Bu çalışmada, Rusya’da yayınlanan bu nizamname çerçevesinde Rusya’nın Ermenilerle ilgili uygulamaları ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Makaleye erişmek için tıklayınız.
Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten