12-15 KASIM TARİHLERİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI 1. DÜNYA SAVAŞI SEMPOZYUMU (TÜRK-RUS PENCERESİ)
Yorum No : 2015 / 145
18.11.2015
3 dk okuma

12-15 KASIM TARİHLERİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI 1. DÜNYA SAVAŞI SEMPOZYUMU (TÜRK-RUS PENCERESİ)

 

İzmir Valiliği, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin katkıları ile İzmir’de 12-15 Kasım 2015 tarihlerinde  “Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi)” (International First World War Symposium – Turkish-Russian Perspective)  düzenlenmiştir. Sempozyum dört gün sürmüştür.

Sempozyumun birinci günü Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu’nda gerçekleşmiştir. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın oturum başkanı olduğu açılış konuşmaları; Atatürk Üniversitesi Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ve İzmir Valisi Mustafa Toprak tarafından yapılmıştır.

AVİM Onursal Başkanı Emekli Büyükelçi Ömer Engin Lütem’in de “İngiltere’nin I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Politikası” başlıklı tebliği’ni sunduğu oturumda ayrıca Prof. Dr. Mihail Meyer, “Rusya ve Türkiye’nin I. Dünya Savaşı’na Hazır Olma Durumları”; Prof. Dr. Zafer Toprak, “Cihan Harbi’nin Stratejik ve Lojistik Boyutu: Makro Bir Öngörü”; Prof. Dr. Çağrı Erhan, “I. Dünya Savaşı’nın Siyasi, İktisadi ve Sosyal Sonuçları; Yüzyıl Sonra Bir Değerlendirme”; Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Son Türk-Rus Savaşı: Düşmanlıktan Dostluğa Birinci Dünya Savaşı” başlıklı tebliğlerini sunmuşlardır.

Sempozyum’a 41 yabancı akademisyen katılmış ve onur konuklarının konuşmaları ile birlikte toplam 116 bildiri sunulmuştur. Özellikle Rus akademisyenlerin Türkçe’ye hâkim olduklarının gözlemlendiği Sempozyumun ilk günü çoğunlukla Rus akademisyenler tebliğlerini sunmuşlardır. Birinci gün Ege Üniversitesi Yunus Emre Salonu’nda gerçekleşen oturumlarda Rus arşivlerinin ve Rus basının ışığında Birinci Dünya Savaşı’na dair tebliğler verilmiştir. Sempozyumun ikinci ve üçüncü gün oturumları Dokuz Eylül Üniversites’inde gerçekleşmiştir.

AVİM Başkanı Emekli Büyükelçi Alev Kılıç’ın da bulunduğu Sempozyumun kapanış oturumunda Sempozyum ile ilgili olarak genel bir değerlendirme yapılmıştır. 150 civarı katılımcının yer aldığı Sempozyum, Türkiye – Rusya ilişkilerinin güçlenmesi açısından çok önemli bir tarih Sempozyumu olarak değerlendirilmelidir. Sempozyuma yüksek sayıda yerli ve yabancı akademisyenin ilgi göstermiş olması Türk Tarih Kurumu’nun son yıllarda yapmış olduğu atılımların ve değerli çalışmalarının bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten