ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NİN 10. YIL ÖZEL SAYISI ÇIKTI
Yorum No : 2011 / 11
21.04.2011
6 dk okuma

Yılda üç kez yayınlanan ve Tarih, Politika ve Uluslararası İlişkiler Dergisi olan Ermeni Araştırmaları Dergisi 10. Yıl münasebetiyle özel bir sayı çıkardı. Ermeni Sorunu ve Türk-Ermeni ilişkileri alanında tek hakemli dergi olan Ermeni Araştırmaları Dergisi’nin bu özel sayısı 12 makale, 9 söyleşi ve tahliller içeriyor. “Birlikte Yaşamak: Tarihe, Kimliğe ve Dine Saygı” başlıklı yazısında Başepiskopos Aram ATEŞYAN Türk ve Ermeni toplumları arasında tarihsel birlikteliğin ve kopmaz bağların önemine dikkat çekiyor ve ırkçı, önyargılı bakış açılarının her iki millete de zarar verdiğini vurguluyor. Sayın Ateşyan Türkiye Ermeni cemaatini “iki sevgili arasında kalmış” birisine benzetiyor ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin ülkenin gelişimi, barış ve refaha giden yolda önemini vurguluyor. “1934-1935 Türk-Amerikan Tazminat Anlaşması ve Günümüze Yansımaları” başlıklı makalesinde Türk Tarih Kurumu’ndan Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK yakın dönemde uluslararası alanda ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Ermenilerin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açtıkları tazminat davalarını 1934-1935 Türk-Amerikan Tazminat Anlaşması ışığında değerlendiriyor. “Ermeni İddiaları İçin Ciddi Bir Dayanak: Önyargılar” başlıklı makalesinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Birsen KARACA, önyargıların Ermeni iddiaları açısından son derece önemli bir kaynak olarak kullanıldığını belirtirken, sadece Ermeniler içinde değil değil Batı dünyasında da önyargıların desteği ile Ermeni soykırım iddialarını yönlendirenler bulunduğunu belirtiyor ve bu önyargıların kırılması noktasında neler yapılabileceğini ve nasıl davranılması gerektiğini inceliyor. “Türkiye-Ermenistan İlişkileri: Protokollere Giden Süreç ve Sonrası” başlıklı makalesinde USAK Başkan Yardımcısı ve AB Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kamer KASIM, Türkiye-Ermenistan arasında imzalanan protokolleri öncesi ve sonrasıyla inceliyor. Protokollerde Tarihi Boyut Alt Komisyonu gibi önemli adımların atıldığını belirten Kasım, Karabağ ile ilgili Protokollerde bir ifade yer almamasını ise Türkiye açısından konuya ilişkin en zayıf halka olarak tanımlıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Kaya “Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye-Ermenistan Protokolleri” başlıklı makalesinde iki ülke arasında imzalan Protokolleri hukuki açıdan ele alırken temel tanımlamalar üzerinde bilgi vererek okuyuculara farklı bir bakış açısı sunuyor. AVİM Başkanı Emekli Büyükelçi Ömer Engin Lütem, “Olaylar ve Yorumlar” bölümünde her sayıda olduğu gibi, son dönemde Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve Ermeni sorunu konusunda öne çıkan gelişmeleri değerlendiriyor. “Ermeni Psikolojik Operasyonu’nun Tarihsel Gelişimi ve Aşamaları” başlıklı makalede 21. YY. Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ ve Enstitü Başkanı Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ, Türkiye’ye karşı yürütülen Ermeni Psikolojik Operasyonu’nu yedi aşamada alıyorlar. Yazıda son yıllarda konunun AB tarafından kullanılmasına dikkat çekilirken, son dönemlerde başlayan “Ermenilerden özür dileme” mektubu ve imza kampanyası türündeki girişimlerin tam bir psikolojik savaş operasyonu olduğunu belirtiliyor. “Osmanlı Ermenilerinin Düşmanla İşbirliğine “İçeriden Tanıklık”: Ermeni Asıllı Rus General Korganoff ve Eseri Hakkında Bir Değerlendirme” makalesinde Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR, tarihi bilgi ve belgelere dayanarak, Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslarla yaptıkları işbirliğini ele alıyor. “İyi Giden Türk-Ermeni İlişkilerini Kimler Bozdu ve Nasıl Düzeltilebilir?” adlı makalesinde Prof. Dr. Mehmet SARAY, Türklerle Ermeniler arasında Osmanlı döneminde var olan ilişkinin sevk ve iskân kararıyla değil, dış mihrakların oyunlarıyla bozulduğunu belirtirken, iki ülke arasında imzalanan Protokoller sonrasında gelinen tıkanıklık noktasından nasıl çıkılabileceğine dair önerilerde bulunuyor. Dr. Bilal ŞİMŞİR “Araştırmacı ve Yayıncı Olarak E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem” başlıklı makalesinde Ermeni Araştırmaları Dergisi”nin 10 yıldır editörlüğünü yapan Sayın Lütem’in hayatını ve Ermeni sorunu konusunda yaptığı çalışmaları ayrıntıları ile ele alıyor. “Türkiye’ye Karşı Hukuk Savaşı: Ermeni Asıllı ABD Vatandaşlarının ABD Mahkemelerinde Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na ve Ziraat Bankası’na Açtığı Davalar” başlıklı makalesinde Pulat TACAR hem Amerikan hukuku ve içtihatları hem de uluslararası hukuk açısından açılan tazminat davalarını inceliyor. Tacar, Türkiye’nin konu ile ilgili atması gereken adımları, önüne çıkabilecek muhtemel engelleri ve sonuçları da okuyucularla paylaşıyor. “AB’nin Bir Çerçeve Kararında Soykırımı İnkâr Suçu” başlıklı yazısında Dışişleri Eski Bakanı/Milletvekili Yaşar YAKIŞ Avrupa Birliği Konseyi tarafından 28 Kasım 2008 tarihinde kabul edilmiş olan “Irkçılığın ve Yabancı Düşmanlığının Bazı Biçimleri ve İfade Ediliş Tarzları ile Ceza Yasaları Yoluyla Mücadele için AB Çerçeve Kararı”nı ele alıyor. Dergide makaleler dışında ayrıca dokuz söyleşi, kitap tahlili, son çıkan kitaplar ve Ermeni Araştırmaları Dergilerinde bugüne dek çıkmış olan yazıları, dergi sayılarına, yazarlara ve konulara göre ayıran dizin bulunuyor. SÖYLEŞİLER Egemen BAĞIŞ, Devlet Bakanı ve Baş müzakereci Hikmet ÇETİN, Dışişleri Eski Bakanı Dr. Edward ERICKSON, Tarihçi Rober HADDELER, Marmara Gazetesi Başyazarı Suat KINIKLIOĞLU, Milletvekili/Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Prof. Dr. Guenter LEWY, Tarihçi Dr. Murat MERCAN, Milletvekili/TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İlber ORTAYLI, Topkapı Sarayı Müdürü Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI, Milletvekili/TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi KİTAP TAHLİLİ E. Büyükelçi Candan AZER: Babadan Oğula Güney Kafkasya: Türkiye-Güney Kafkasya İlişkileri YILLIK ABONELİK ÜCRETİ POSTA DÂHİL 25 TL İSTEME ADRESİ : Süleyman Nazif Sok. No:12/B D:2 06550 Çankaya/ANKARA Banka Hesabı : Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/Ankara Şb. 181/6296007 Posta Çeki Hesabı : Terazi Yayıncılık, Ankara/Çankaya/Merkez 5859221 IBAN NO : TR960006200018100006296007 Tel : 0 312 438 50 23-24 Faks : 0 312 438 50 26 E-posta : teraziyayincilik@gmail.com


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten