SARKİSYAN’DAN AGOS GAZETESİ YAZARINA ÖDÜL - 2
Yorum No : 2017 / 49
07.06.2017
4 dk okuma

Geçen hafta Agos Ermenice sayfalar editörü ve yazarı Pakrat Estukyan’ın Ermenistan Cumhurbaşkanlığı ödülüne layık görüldüğüne AVİM internet sayfasında değinilmişti[1]. Bu bağlamda ödül törenine ilişkin bazı noktalara da değinilmektedir.

26 Mayıs 2017’de Erivan’daki Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ödülleri dağıtılmıştır. Pek çok farklı dalda beratlar ve ödüller Robert Boğosyan ve Evlatları Vakfı tarafından verilmiştir. Açılış konuşmasını Ermenistan Cumhurbaşknı Serj Sarkisyan yapmıştır. ‘Bilginin, bilimin ve deneyimin sentezinin sonuçsuz kalmayacağını’nı vurgulayan Sarkisyan, verilen ödüllerin yaratıcı olduğunu da ifade etmiştir. ‘Yanlışların düzetilmesi’ne katkı sağlayan çalışmaların ödüllendirildiğine vurgu yapan Sarkisyan gelecek nesillerin de ileride tanınırlığının artırılmasına yönelik ‘cesaretlendirici’ sözler sarfetmiştir[2]. Ancak bu ifadeler temelinde yanlılık barındırmaktadır. Nitekim verilen ödüllerin konularından sözde soykırım iddiaları üzerinde kesin bir yargıya varılamadığı halde, başka bir toplumu suçlamaya yönelik, üstelik suçlanan ülkede yaşayan bir gazeteci olan Agos Ermenice sayfalar editörü ve yazarı Pakrat Estukyan ödüllendirilmiştir.

Ödülün Türkiye’de sözde Ermeni soykırımının tanınması için çaba harcadığı belirtilen Estukyan’a, Türkiye ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Ermenistan tarafından ödül verilmesi abesle iştigâldir. Böyle ifade etmemizin nedeni Estukyan’ın ödülü alırken yaptığı konuşmadır.

Pakrat Estukyan ödülü alırken kürsüde yaptığı konuşmada kökenlerinin Ermenistan’ın bugünkü sınırlarında olduğuna değinmiştir. Dolayısıyla Anadolu Ermenisi değildir. Daha da önemlisi, Sardarabad Savaşı’na yaptığı vurgudur. Sardarabad, 1918 yılında Rusya’nın 1878 Savaşı’nda elde ettiği Osmanlı topraklarını boşaltmasının ardından Ermeniler bu toprakları ele geçirmek amacıyla Osmanlı kuvvetleriyle çarpışmışlar ve ancak başarı kazanamamışlardır. Osmanlı Ordusunun Erivan’a doğru ilerlemesi 1918 yılı Mayıs ayı sonunda Sardarabad’da durdurulmuş ancak daha fazla savaşamayan Ermeniler, 4 Haziran 1918’de Batum Antlaşması’nı imzalayarak Osmanlı’nın tüm şartlarını kabul etmiştir[3]. Estukyan konuşmasında dedesinin babası Krikor’un Osmanlı’ya karşı savaştığını ifade etmektedir[4]. Bu da şu anlama gelmektedir; Osmanlı ile savaşa giren bir milletin mensubu bu sefer Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir tutum takınmaktadır. Dolayısıyla, Agos gazetesi Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini hiçe saymakta, Türkiye’yi ve halkını sözde soykırım iddiaları ile suçlamaktadır. Hatta bunu yaptığı için Türkiye ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Ermenistan tarafından Ermenistan Cumhurbaşkanlığı ödülüne layık görülmüştür. Konuşmasından da anlaşılacağı gibi Anadolu’dan bahsetmemektedir. ‘Ermenistan’ın kutsallığı’ ve ‘bu kutsallık içindeki değerler’in kazanıldığından bahsetmektedir. Fakat bu aslında kazanıldığı düşünülen bir yenilgidir. Zaten kısa bir süre sonra Batum Antlaşması, yeni bir düzenin kurulması anlamına gelecektir. Bu düzen de Osmanlı’nın isteği doğrultusunda gerçekleşecektir.

Önemine fazlasıyla vurgu yapan, sözde soykırımın ‘yaratıcılıkla’ bağdaştırabilen ama yüzyıldır Osmanlı İmparatorluğunu ve aynı topraklar üzerinde kurulması dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni suçlayan bir zihniyetin bu ödülleri bir başarı gibi sunması uluslararası kamuoyunu ve gelecek nesilleri yanıltmak amacını taşımaktadır. Bu yanılgı tarihi çarpıtmakla kalmamakta ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında yapılabilecek diyalog girişimlerinin önüne de ket vurabilecek niteliktedir.

 

Fotoğraf: http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18635/pakrat-estukyana-buyuk-onur 


[1] Hazel Çağan Elbir, “Sarkisyan’a Agos Yazarına Ödül,” avim.org.tr, Mayıs 26, 2017, erişim Haziran 6, 2017, http://avim.org.tr/tr/Yorum/SARKISYAN-DAN-AGOS-YAZARINA-ODUL

[2] “Pakrat Estukyan’a Büyük Onur,” agos.com.tr, Haziran 2, 2017, erişim Haziran 6, 2017, http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18635/pakrat-estukyana-buyuk-onur

[3] Ömer Engin Lütem, “Olaylar ve Yorumlar,” eraren.org, erişim Haziran 6, 2017, http://www.eraren.org/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=285

[4] “Pakrat Estukyan’a Büyük Onur,” agos.com.tr, Haziran 2, 2017, erişim Haziran 6, 2017, http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18635/pakrat-estukyana-buyuk-onur


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten