ABD’DEKİ ERMENİLERİN SAYISI
Yorum No : 2010 / 10
22.03.2010
2 dk okuma

ABD’de yaşayan Ermenilerin, ülkenin siyasi yaşamında belli bir yeri vardır. Bu durumun, Ermenilerin yaşadıkları bazı bölgelerde seçimlerin kaderini değiştirebilecek sayıda oya sahip olmalarından kaynaklandığı düşünülür.AB’deki Ermeni kuruluşları da bu düşünceyi destekleyecek şekilde ülkede 1,5 hatta 2 milyon Ermeni olduğundan bahsederler. Kısa süre önce bir haber, ABD’deki Ermeni sayısının bunun çok altında olduğunu gösterdi. Taşnak Partisi’nin bir yan kuruluşu olan Amerika Ermeni Milli Komitesi (Armenian National Committee of America = ANCA) 2010 yılında ABD’de nüfus sayımı yapılacağını, bu sayım sırasında Ermeni asıllıların kendilerini Ermeni olarak bildirmelerinin önemini vurguladı ve bu amaçla düzenlenecek bir kampanyada kullanılmak üzere bazı Ermeni kuruluşlarına bağışta bulunacakları haberini verdi. Bu konuya bu kadar önem verilmesinin nedeni olarak ise Ermenilerin sayısının çokluğu oranında bazı resmi fonlardan yararlanma olanağı gösterildi. Amerika’da nüfus sayımı her on yılda bir yapılmaktadır. 2000 yılındaki son sayımda kendisini Ermeni olarak bildirenlerin sayısı 385 bin kişi olup bu 1,5 veya 2 milyon iddialarının çok altındadır. Ülkedeki Ermeni sayısı aslında daha fazla olabilir. Ancak bazı kişilerin, Ermeni asıllı olsalar dahi, kendilerinin Ermeni olarak değil “Amerikalı” olarak bildirdikleri anlaşılmaktadır. Bunun nedeni ise bazı Ermenilerin zaman içinde Amerikan toplumuna asimile olmuş olmaları ya da kendilerini Ermeni olarak görmemeleridir. Bu durum, özellikle ABD’de, gayet normaldir. Zira Amerikalıların hepsinin kökeni yabancıdır. Bunların bir kültürel eritime tabi tutulması sonucunda Amerikan halkı ortaya çıkmış bulunmaktadır. Kendisini Ermeni olarak gören kişilerin sayısının bu kadar düşük olmasının bazı siyasi sonuçları da vardır. Bunların başında, ülkenin siyasi yaşamında aktif bir rol oynamalarına rağmen Ermenilerin şimdiye kadar ne bir senatör ne de bir Temsilciler Meclisi üyesi seçtirememiş olması gelmektedir. Eyalet meclislerinde de Ermeni asıllıların sayısı fazla değildir. Bu durum dikkate alındığında, Türkiye’de çok yaygın bir kanı olan Ermenilerin sahip oldukları oylarla Amerikan başkanlarını, bakanlarını veya kongre üyelerini etkiledikleri düşüncesinin doğru olmadığı görülür. Ermeni oylarının önemli olduğu tek yer Los Angeles ve civarıdır. Buna karşın ABD’de Ermenilerin siyasi nüfuza sahip oldukları da bir gerçektir. Bu nüfuz, oy potansiyellerinden değil, Ermenilerin eyaletlerde olduğu kadar federal düzeyde de ABD siyasi partilerinde ve diğer siyasi kuruluşlarında aktif görev almalarından ileri gelmektedir. Bu görevleri kendilerine soykırım iddiaları, Karabağ sorunu ve Ermenistan’a yardım gibi konuları ortaya atmak ve destek sağlamak için uygun ortamı yaratmaktadır.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten