YUNANİSTAN’DA “SOYKIRIM” KANUNU
Yorum No : 2014 / 74
21.09.2014
3 dk okuma

Ömer Engin LÜTEM
 

19.09.2014

 

Yunanistan Parlamentosu soykırım, savaş ve insanlığa karşı işlenmiş suçları tasvip eden, sıradanlaştıran veya inkar edenlerin 3 yıla kadar hapis ve 25.000 Euro’ya kadar para cezasına çarptırılmasını öngören bir kanun kabul etti.

 

9 Eylül’de, yani İzmir’in Yunan işgalinden kurtulmasının yıldönümünde, kabul edilen bu kanun 1915 olayları ve Kurtuluş Savaşı’nda başta Pontus’lular olmak üzere Rumlara karşı yürütülen mücadeleyi soykırım olarak saymakta ve böylelikle Türkiye’ye karşı yeni bir karalama kampanyası yürütülmesine olanak sağlamaktadır.

 

Kanuna göre bir olayın soykırım olarak kabul edilmesi için bir uluslararası mahkemenin veya Yunan Meclisi'nin kararı gerekmektedir.  Birleşmiş Milletler’in 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi bu konuda riayet edilmesi gerekli başlıca uluslararası belgedir. Bu sözleşmenin 6.  maddesine göre bir olayın soykırım olup olmadığına karar verecek olan merci ya uluslararası bir ceza mahkemesi ya da suçun işlendiği ülkenin yetkili bir mahkemesidir. Diğer bir deyimle parlamentolar soykırım konusunda karar almaya yetkili değildir. Yukarıda değindiğimiz kanun, Yunan Parlamentosu’na soykırım konusunda karar vermek yetkisi vermekle 1948 Sözleşmesine aykırı hareket etmiştir.   Zira gerek 1915 olayları ve gerek Kurtuluş Savaşı’nda Rumlara karşı yürütülen mücadelenin soykırım olduğuna ilişkin uluslararası bir mahkeme kararı yoktur ayrıca bu konuda “suçun işlendiği ülke” tanımına göre Osmanlı mahkemeleri de bir karar almamıştır, zaten o yıllarda soykırım sözcüğü de mevcut değildir. 

 

Parlamentolara soykırım konusunda yetki verilmemesinin nedeni soykırımın cezalandırılmasının siyasi değil, hukuksal bir konu olması o nedenle de ulusal veya uluslararası mahkemelerce ele alınması gereğidir. Parlamentoların olayları daha ziyade siyasi yönden değerlendirmekte oldukları görülmektedir. Nitekim Yunan Parlamentosu 1995 yılında 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmiş ve 1994 ve 1998 yıllarında da Pontus’lu ve Anadolu’daki diğer Rumlar için de benzer kararlar almıştır.

 

Bu kanun doğal olarak Türkiye’nin tepki ve itirazlarına neden olmuştur. Basın haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Galler’de düzenlenen NATO Zirve toplantısında görüştüğü Yunan Başbakanı Samaras’a bu kanunun iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceğini söylemiş Samaras ise kanunun çağdaş Türkiye ile olan ilişkilerini ilgilendirmediği gibi bir cevap vermiştir.

 

Bilindiği gibi Ermenistan ve Ermeni Diasporası önümüzdeki yıl 1915 olaylarının, Türkiye’yi karalayacak bir kampanya şekline, anılmasını planlamakta ve bundan yararlanarak da Türkiye’yi soykırım iddialarını tanımaya ve Ermeni taleplerini (tazminat ödemek, toprak vermek v.s.) kabul etmeye yöneltmeyi ümit etmektedir. Yunanistan yukarıda değindiğimiz kanunun kabul etmekle Ermenistan’ın bu planlarına destek vermenin ötesinde katılmış da olmaktadır. Böylece Yunanistan, Türkiye ile esasen yüklü olan sorunlarına şimdi bir de soykırım iddialarını eklemektedir.

 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten