ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NİN 36.SAYISI ÇIKTI
Yorum No : 2010 / 30
15.12.2010
1 dk okuma

Bu sayıda E. Büyükelçi Ömer Engin LÜTEM’in “Olaylar ve Yorumlar” yazısı, son beş ay içinde (Mayıs-Ekim 2010) soykırım iddialarında ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde vuku bulan başlıca gelişmelere ayrılmıştır. Emekli Büyükelçi Dr. Bilal ŞİMŞİR, “Ermeni Terörü Karşısında Avrupa Devletlerinin Tutumları”nı incelemektedir. Emekli Büyükelçi Pulat TACAR, “Ermenistan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na Başvursun ve Uluslararası Adalet Divanı’nda Türkiye Aleyhine Dava Açsın” başlıklı makalesinde, Ermeni sorununu hukuki açıdan ele almaktadır. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nden Dr. Ali ASKER, Ermenistan’da Anayasal Dönüşüm Süreci ve Anayasa’nın Temel Özelliklerini ele alırken, Ankara Üniversitesi Ermeni Dili ve Kültürü doktora öğrencisi olan Ercan Cihan ULUPINAR, “Ermeni Sanal Gruplar Üzerine Netnografik Bir Çalışma: Facebook’ta Örgütlenen Ermeni Grupla” adlı araştırmasında, bu grupların ve savundukları konuların analizini yapmaktadır. Halit GÜLŞEN, “Tehcir Öncesi Osmanlı Ermeni Nüfusu Üzerine Bir Değerlendirme” konulu makalesiyle, son dönemde yapılan Ermeni nüfusu çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Dergide yer alan diğer başlıklar ise şunlardır: - Yıldız DEVECİ BOZKUŞ ve Halit GÜLŞEN tarafından hazırlanan 16. Türk Tarih Kongresi Raporu - Kitap Tahlilleri - Yeni Çıkan Kitaplar 294 SAYFA, ÜCRETİ POSTA DAHİL 9 TL YILLIK ABONELİK ÜCRETİ POSTA DAHİL 25 TL İSTEME ADRESİ: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D:2 06550 Çankaya/ANKARA Banka Hesabı : Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/Ankara Şb. 181/6296007 Posta Çeki Hesabı : Terazi Yayıncılık, Ankara/Çankaya/Merkez 5859221 IBAN NO: TR960006200018100006296007 Tel:0 312 438 50 23-24 Faks: 0 312 438 50 26 E-posta : teraziyayincilik@gmail.com


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten