TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİK SEÇİMİNE DIŞ MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Yorum No : 2017 / 29
17.03.2017
3 dk okuma

15 Mart günü İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nde, yeni İstanbul patriği seçiminin yürütülmesiyle sorumlu görevli olan kayyum (Er. değabah) seçimi gerçekleştirilmiştir. Kayyum seçiminde İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin mevcut Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve Almanya’daki Ermenilerin ruhani önderi Başepiskopos Karekin Bekçiyan yarışmıştır. Seçimi Karekin Bekçiyan kazanmıştır. Ancak seçimin hemen sonrasında İstanbul Valiliği’nden aşağıdaki kısa bir yazılı açıklama gelmiştir:

Yazılı görsel basında yer alan haberlerde, 15 Mart 2017 Çarşamba günü değabah (patrik kaymakamı) [kayyum] seçimine gidileceği belirtilerek, Patrik seçim prosedürünün fiilen başlatılmak istendiği anlaşılmaktadır.

16 Şubat 2017 Perşembe günü Patrikhane’de gerçekleştirilen toplantıda meydana gelen olumsuz olaylar da göz önüne alındığında bu sürecin cemaat içinde huzursuzluğa sebebiyet vererek, cemaat içinde ayrışmalara neden olabileceği, hali hazırda Patrik Vekilinin görevinin başında olduğu, ayrıca patrik seçimiyle ilgili esasi usul ve teamüllerin cemaatinizce yakinen bilindiği, bu kapsamda seçim sürecinin başlatılmasının hukuken mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Kayyum seçimi sonrasında Ermeni topluluğu içinde her kesime karşı yapılan karşılıklı suçlamalar ve Valilik’ten gelen yazılı açıklama, patrik seçim sürecinin sürekli olarak Ermeni topluluğunda huzursuzluk yarattığını ve bu seçim sürecinin aceleci bir şekilde ve devlet ile istişareler çerçevesinde yürütülmediğini ortaya koymuştur. Valilik açıklaması, kayyum seçiminin Devlet nezdinde bir resmiyeti olmadığını ve Patrik Genel Vekili Ateşyan’ın resmi olarak görevine devam ettiğini ortaya koymaktadır. Nitekim Ateşyan karşıtları kayyum seçimi sonrasında onun görevi bırakması gerektiğini iddia etseler de, Patrik Genel Vekili Ateşyan yaptığı açıklamada Patrik Genel Vekilliği görevini bırakmayacağını belirtmiştir. Diğer taraftan, Patrik Genel Vekili Ateşyan ve meslektaşları Valilik’ten randevu alarak önümüzdeki günlerde kayyum ve patrik seçimi meselesini görüşmeyi öngörmektedirler.

Bekçiyan’ın adaylığı ve seçimi ise, Türkiye’deki Ermeni topluluğuna nelerin dayatılmaya çalışıldığı göstermektedir. Patrik seçim sürecinin başından bu yana Patrik Genel Vekili Ateşyan’a karşı gözlemlenebilir bir karalama kampanyası yürütülmüş ve diğer patrik adayları sürekli olarak Ateşyan’ı dışlamaya çalışmıştır. Hatta sırf Ateşyan’ın kayyum olarak seçilmemesi adına bir aday kayyum seçiminden çekilmiş ve oyların Bekçiyan’a verilmesini tavsiye etmiştir. Dışarıdan destekli ve ideolojik bu karalama ve dışlama kampanyası; resmi makamlara danışılmadan başlatılan, dolayısıyla yasal dayanağı bulunmayan “kayyum ve patrik seçimi” süreçlerinin adil olmayan bir şekilde işletildiğini ortaya koymaktadır.

Bekçiyan’ın seçimi ayrıca talihsiz bir gelişme olmuştur. Almanya’da görevli olan Bekçiyan, 2000’li yılların başından bu yana Almanya’nın Ermeni iddialarını benimseyen ve Alman Protestan kilisesinin desteğini de arkasına alan Türkiye karşıtı çeşitli faaliyetlerin yürütülmesine katkıda bulunmuş bir isimdir. Böyle bir kişiliğe Türkiye Cumhuriyeti’nin Ermeni kökenli vatandaşlarını temsil etmek üzere kayyumluk gibi önemli bir yetki verme çabaları kuşkusuz Türkiye’deki Ermeni topluluğuna olumsuz gölgeler düşürebilecek bir gelişmedir. Bekçiyan’ın seçilmesinin aynı zamanda bu bunalımlı dönemde Türk-Alman ilişkilerine de katkıda bulunmayacağı açıktır.

 

*Fotoğraf: Agos


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten