ASYA'DA GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER
Yorum No : 2013 / 35
29.03.2013
3 dk okuma

Küresel siyasi ve ekonomik çekim gücünün Asya-Pasifik bölgesine yönelme eğiliminde olduğu günümüzde,bu büyük kıtadaki ve bölgedeki güvenlik sorunları kaçınılmaz olarak, giderek daha artan ölçüde uluslararası ilginin odak noktası olmaktadır. Bu bağlamda, Asya'da İşbiriliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA/AİGK) şüphesiz ki artan bir önem kazanmaktadır.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA/AİGK), Asya'da barışı, güvenliği ve istikrarı teşvik etmek için işbirliğini geliştirmek üzere düzenlenmiş çok uluslu bir forumdur. Bu forum Asya'da ve dünyada barış, güvenlik ve istikrar arasında yakın bağ bulunduğu temeli üzerine oluşturulmuştur. Üye ülkeler, Birleşmiş Milletler sözleşmesindeki hükümleri yerine getireceklerini taahhüt ederken,devletlerin barış içinde birarada, halkların barış, özgürlük ve refah içinde ortak bölünmez bir güvenlik alanı içinde yaşamalarını sağlayacak Asya'da barış ve güvenlik ortamının diyalog ve işbirliği ile sağlanabileceği inancına sahiptir.

AİGK'yı oluşturan iki belge, AİGK Üye Devletleri Arasında Yol Gösterici İlkeler 1. Dışişleri Bakanları zirvesinde Almati'de 14 Eylül 1999 yılında, AİGK'nın ana sözleşmesi olan Almati Yasası ise 1. Zirve Toplantısında 4 Temmuz 2002 tarihinde kabul edilmiştir. Bu iki belge AİGK'nın gelecekteki evrimi için sıçrama taşlarını oluşturmuştur.

Halihazırda AİGK'nın yirmi dört üyesi bulunmaktadır . Bu ülkeler Asya'nın toplam yüzölçümünün ve nüfüsunun yaklaşık yüzde doksanını kapsamaktadır. Sekiz ülke ve Birleşmiş Milletlerin de içinde bulunduğu dört çok uluslu örgüt gözlemci statüsüne sahiptir. AİGK üyesi olabilmek için bir devletin Asya'da kısmen de olsa toprağı bulunması zorunluluğu vardır.
AİGK'nın dış ilişkileri AİGK Dış İlişkilerTalimatnamesi ile yürütülür. AİGK; Birleşmiş Milletler, bölgesel ve uluslararası örgütlerle , Asya'da barış, güvenlik ve ekonomik kalkınmayı geliştirme çabalarına destek sağlamak üzere temas ve bağlantı kurmayı hedeflemektedir. AİGK, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 62. oturumunda gözlemci statüsü kazanmıştır. AİGK Ekonomik İşbirliği Örgütü (EİÖ), Avrasya Ekonomi Topluluğu ve Uluslararası Göç Örgütü ile Anlaşma Protokolü imzalanmıştır.

Kazakistan Cumhuriyeti AİGK'nın kurucu başkanıdır ve AİGK'nın temellerinin atılması için üç Bakanlık toplantısına (1999, 2004 ve 2008), iki Zirve Toplantısına (2002 ve 2006) ve bir dizi hazırlık toplantısına 1992-1999 döneminde ev sahipliği yapmıştır. AİGK'nın sekreteryası Almatı'dadır. AİGK'nın dönüşümlü yönetici direktörü 2010 yılından bu yana kıdemli bir Türk Diplomatıdır. Haziran 2010'da Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul'daki üçüncü AİGK Zirvesine ev sahipliği yapmıştır ve Haziran 2010 tarihinde AİGK Başkanlığını devralmıştır. 2014 yılının ortalarında Çin dördüncü AİGK Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ve AİGK başkanlığını üstlenecektir.

Küresel yeni mevzilenmelerin ve yeni dengelerin oluştuğu bir dönemde, Avrasya'nın bağlantı noktasında yer alan Türkiye, Avrupa çıpasını muhafaza ederken, Asya'nın barış ve refah içinde evrimi için elinden gelenin en iyisini yapmaktadır.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten