KİTAP TANITIMI-1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER
Yorum No : 2015 / 41
05.04.2015
3 dk okuma

1915 Olaylarını Anlamak: Türkler ve Ermeniler
Mustafa Serdar Palabıyık
İstanbul: Beta: 2015: 132 sayfa
ISBN : 9786053332077
Türkçe

 

Understanding the Turkish-Armenian Controversy over 1915
Mustafa Serdar Palabıyık
İstanbul: Beta: 2015: 132 sayfa
ISBN : 9786053332084
İngilizce

Halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı olan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Serdar Palabıyık, Türk-Ermeni ilişkileri, Osmanlı İmparatorluğu’nun diplomatik tarihi ve Türk Dış Politikası hakkında çalışmalarına devam etmekte ve bu konular hakkında çeşitli yerli ve yabancı akademik dergilerde yayınlar yapmaktadır.  Dr. Palabıyık’ın 1915 Olaylarını Anlamak: Türkler ve Ermeniler başlıklı kitabı eşzamanlı olarak Understanding the Turkish-Armenian Controversy over 1915 başlığı ile İngilizce olarak da yayınlanmıştır.


1915 Olaylarını Anlamak, 1915 olayları üzerinden şekillenmiş olan Türk-Ermeni ihtilafının genel çerçevesi çizmekte, bunu yaparken iki ana hattı izlemektedir. Birinci hat kökeni yüzyıl öncesine dayanan ihtilafın tarihsel oluşum sürecindeki önemli uğrakları değerlendirmektedir. İkinci ve belki de daha önemli olan hat ise, Türk-Ermeni ihtilafının özünü oluşturan soykırım kavramını incelemektedir. Kitap, 1915 sürecinde Ermeni halkının maruz kaldığı bazı yanlış uygulamalar ve acıları teslim etmekte, ancak bunların soykırım olarak nitelenemeyeceğini savlamaktadır.


Kitapta birinci hattı oluşturan bölümlerde dikkat çeken önemli bir katkı Dr. Palabıyık’ın Türk-Ermeni ihtilafı bağlamında ortaya çıkmış olan bazı tartışma konuları hakkındaki argüman ve karşı argümanları okuyucuya aktarmasıdır. Bu sayede, bu tartışmaların genel hatlarını ortaya koymakta, konu hakkında daha ayrıntılı inceleme yapmak isteyecekler için genel bir çerçeve sunmaktadır.  


Dr. Palabıyık, ikinci hatta ise pek çok yazar tarafından yadsınan temel bir olguyu, yani soykırımın 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme ile tanımlanmış olan hukuki bir terim olduğunu vurgulamaktadır. Başka bir deyişle, Dr. Palabıyık, pek çok yerli ve yabancı akdemiysen ve entelektüelin aksine, tarihsel olayların incelenmesi üzerinden ‘soykırım vardı yoktu’ tartışması yapmak yerine, soykırımın hukuki bir terim olduğu olgusundan yola çıkmakta, ihtilafın bu çerçevede ele alınması ve çözüme kavuşturulmasını önermektedir. Bu sayede, soykırım tartışmalarını şekillendiren, hem Ermeni hem de Türk entelektüellerin kırmakta zorlandığı hegemonik söylemin dışına çıkarak, soykırım tartışmalarının yürütülebileceği daha sağlıklı bir zeminin temellerine işaret etmektedir.


Sonuç olarak 1915 Olaylarını Anlamak: Türkler ve Ermeniler, Türk-Ermeni ihtilafının çözümlenebilmesini sağlayacak zemini de ortaya koyan hukuki, siyasi ve sosyolojik olguları dikkate alan, konuyu yalın ve nesnel bir dille aktaran bir çalışmadır. Bu haliyle, kendisinden sonra gelecek olan çalışmalara yol gösterir niteliktedir.
 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten