EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ECO) ONİKİNCİ ZİRVE TOPLANTISI
Yorum No : 2012 / 45
17.10.2012
2 dk okuma

Ekonomik İşbirliği Örgütü Pakistan, İran ve Türkiye tarafından 1985 yılında kurulmuştur. Başlangıçta 1964–1979 yılları arasında varlığını sürdüren, gene aynı üç ülkenin taraf olduğu, Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma ( RCD ) Örgütü’nün benzeri ve devamı olduğu kuşkusunun gölgesinde kalan örgüt, 1992 yılında Afganistan ve tüm Orta Asya cumhuriyetlerinin (Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan) katılımıyla bugünkü potansiyeline kavuşmuş, dünyanın gelişen ve değişen ekonomik düzeninde özgün yerini arama ve bulma adımlarını atmaya başlamıştır.
Mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına olanak tanıyan tek pazar gerçekleştirmeyi öngören örgütün bu hedefin uygulanmaya başlaması için tespit ettiği tarih 2015 yılıdır. Büyük bir beklentiyi ifade eden bu hedefin önemli kurumlarından birisi üç ülkenin (Pakistan, İran, Türkiye) sermayesiyle2005 yılında kurulan, merkezi İstanbul’da olan “Ticaret ve Kalkınma Bankası”dır. Afganistan bankaya katılım belgesini imzalamış, son olarak Azerbaycan da katılım niyet beyanında bulunmuştur.
Toplam alanı yaklaşık 8.620.000 kilometre kare, toplam nüfusu yaklaşık 420 milyon olan on ülkenin oluşturduğu bu örgüt (Avrupa Birliği’nin toplam alanının yaklaşık 4.500.000 kilometre kare, nüfusunun ise yaklaşık 500 milyon olduğu da göz önünde bulundurulduğunda) doğal kaynakları, jeostratejik konumu, gelişen ekonomileri ve genç nüfusu ile ciddi bir atılım potansiyeline sahiptir. Tüm üyeleri aynı zamanda İslam İşbirliği Örgütü (OIC) üyesi olan ve OIC nezdinde gözlemci statüsü bulunan örgütün gerçekleştirebileceği atılımların çok daha geniş bir coğrafya için de bir umut ışığı olacağı kuşkusuzdur.
15–16 Ekim tarihlerinde Bakü’de yapılan, dönem başkanlığının Türkiye’den Azerbaycan’a geçtiği, genişlemeden sonraki Onikinci Zirve Toplantısı örgütün üstlendiği büyük misyonun bilincinde olduğunu teyit etmiştir. Merkezi Tahran’da bulunan örgüt sekretaryasının dönüşümlü genel sekreterinin 2015 yılına kadar Azerbaycan temsilcisi olduğu da dikkate alındığında, dönem başkanlığı süresince Azerbaycan’ın küresel bir sorumluluk üstlendiğini söylemek mümkündür. 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten