ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NİN “ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI’NIN 100NCÜ YILI” ÖZEL SAYISI YAYINLANDI
Yorum No : 2015 / 88
22.06.2015
5 dk okuma

ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NİN “ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI’NIN 100NCÜ YILI” ÖZEL SAYISI YAYINLANDI

Türkler tarafından kısaca tehcir, Ermenilerce ise soykırım olarak adlandırılan, ancak en doğru tanımlaması “Ermeni sevk ve iskânı” olan olayın 100. yılı tüm dünyada Ermenilerce büyük tören ve diğer etkinliklerle anılmıştır. Bu yıldönümü münasebetiyle yabancı ülkelerde, özellikle ABD ve Fransa’da, şimdiye kadar görülmemiş sayıda kitap ve makale yayınlandığı, ayrıca yine çok sayıda ve çoğu belgesel olmak üzere filmin gösterime girdiği, sergiler açıldığı, konferans ve konserler düzenlendiği görülmüştür. Ancak yurtdışında yürütülen bu çalışmalar ve yine bu yıldönümü münasebeti ile yayınlanan çalışmaların büyük çoğunluğunun bilinen şablonun dışına çıkamadığı anlaşılmaktadır. Şablon deyimiyle tehcir olayının soykırım olduğundan şüphe duymayan, bu nitelendirmenin tartışılmasını dahi kabul etmeyen, kanıt olarak duyumları, ikinci derecede bazı belgeleri, hala Büyükelçi Morgenthau gibi İstanbul dışına çıkmamış bir kişinin iddialarını esas alan, buna karşın olayların cereyan ettiği Osmanlı İmparatorluğunun resmi belgelerine hemen hiç değinmeyen bir yaklaşımı kastediyoruz.

Bu yayınlarda aslında çok gereksinim duyulan, başta soykırım iddiaları olmak üzere, olayların tarihsel ve hukuksal bir analizinin yapılması, tazminat ve malların iadesi gibi taleplerin incelenmesi için de uluslararası hukukun ve ilgili Türk mevzuatının ele alınması uygun olurdu. Ancak bu eserlerde genel olarak bu tür yaklaşımların pek olmadığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen Ermeni sorunu hakkında yabancı ülkelerde yapılan yayınlar ile Türkçeye çevrilmiş olanlar beraber mütalaa edildiği takdirde bunların sayısının Türkiye’de Türk görüşlerini yansıtan eserlerden fazla olduğu anlaşılmaktadır.

Bu pek de parlak olmayan tablo içinde iki husus gelecek için ümit vaat etmektedir. Birincisi bazı tanınmış yabancı yazarların Ermeni sorunu hakkında, sayıları fazla olmasa da, bazı kitaplar yazmış olmalarıdır.[1] İkincisi ise Türkiye’de yirmi civarında üniversitenin 100. yıl münasebetiyle konferans düzenlemiş ve düzenlemekte olduğudur. Bu konferansların kitaplarının, yukarıda değindiğimiz Türkiye’de yayın azlığını bir ölçüde telafi edeceği ümit edilmektedir.

Sevk ve İskânın 100. yılı münasebetiyle Ermeni sorunu hakkında bilimsel yayın yapmak ihtiyacının bilinci içinde Ermeni Araştırmaları Dergisi bu özel sayıyı hazırlamış bulunmaktadır. Daha önce de Review of Armenian Studies dergimizin bu amaçla bir özel sayısı yayınlanmıştır. Yılda üç kez yayınlanan ve Ermeni Sorunu ve Türk-Ermeni ilişkileri alanında tek hakemli dergi olan Ermeni Araştırmaları Dergisi’nin bu özel sayısı 10 makale içermektedir.

 

1.       Seçil Karal Akgün           

Amerikan Kaynaklarından Kurtuluş Savaşı Yıllarında Ermenilerle İlgili Gelişmeler

2.       Sina Akşin         

Ermeni Meselesinin Genel Bir Değerlendirmesi

3.       Leyla Budak      

Ermenistan’da Medya:  Genel Bir Değerlendirme

4.       Uluç Gürkan                    

Malta Yargılaması

5.       Cemil Hasanlı                 

Kafkas Cephesinde Ermeni Gönüllü Birlikleri

6.       Brian Johnson                 

Amerikalıların Anadolu Gözlemleri: Emory Niles Ve Arthur Sutherland’ın 1919 Saha Çalışması Notları

7.       Birsen Karaca   

Terör Algısının Ve Teröre Karşı Verilen Tepkilerin Değişim Sürecinde Ermeni Terörü

8.       Ömer Engin Lütem

Türkiye Ermenistan İlişkilerinin Güncel Durumu

9.       Jean Louis Mattei          

“Droşak” Gazetesi: Açık Açık Terörizmi Savunan Bir Organ

10.   Pulat Tacar                       

Ermenilerin Soykırımı Savını Yadsıyanları Cezalandırmak Veya Türkiye’den Tazminat Almak Amacı İle Yaptıkları Yargı Mücadeleleri

 

Dergiye abone almak veya yeni sayı temini için şu formu doldurunuz.

 

YILLIK ABONELİK ÜCRETİ POSTA DÂHİL 25 TL

İSTEME ADRESİ: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D:3-4 06550 Çankaya/ANKARA

Banka Hesabı: Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/Ankara Şb. 181/6296007

Posta Çeki Hesabı: Terazi Yayıncılık, Ankara/Çankaya/Merkez 5859221

IBAN NO: TR960006200018100006296007

Tel: 0 312 438 50 23-24

Faks: 0 312 438 50 26

E-posta: teraziyayincilik@gmail.com[1] Yayınlanan eserler arasında şu kitaplar ozellikle dikkat cekmektedir: Justin McCarthy, Omer Turan, Cemalettin Taşkıran: Sasun: The History of an Armenian Revolt; Edward J. Erickson. Ottomans and Armenians - A Study in Counterinsurgency; Pat Walsh: The Armenian Insurrection and the Great War.

 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten