FRANSIZ OKUL KİTAPLARI
Yorum No : 2012 / 29
03.09.2012
3 dk okuma

Bu yıl Fransa’da okutulacak tarih ve coğrafya okul kitaplarında Ermeni soykırım iddialarına geniş yer verilmesi Türkiye’de memnuniyetsizlik uyandırdı. François Hollande’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Türkiye’ye karşı ılımlı yaklaşımı, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan ile görüşmeleri, Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Fransız meslektaşı Laurent Fabius’u ziyareti ve tüm bu temasların olumlu ve yapıcı bir hava içinde geçmesi Türkiye’de iki ülke arasındaki sorunların çözümlenebileceği kanısını uyandırmıştı. Fransız okul kitaplarındaki 1915 olaylarına geniş yer verilmesi bu açıdan Türkiye’de düş kırıklığı yaratmıştır.

2001 yılında Fransa’da Ermeni soykırım iddialarını tanıyan bir kanun kabul edilmesinden sonra bu iddialar tarih kitaplarında, çok kere bir paragraf şeklinde yer almıştı. Ancak bu kez bu iddialara iki sayfa yer ayrılmış, ayrıca “soykırıma” ait fotoğraflar ve şemalar konmuş ve zamanın Osmanlı devlet adamlarına da bu olayların failleri olarak gösterilmiştir.

Fransız okul kitaplarındaki bazı tarihi konularda değişiklik yapılmasına 2009 yılında, Başkan Nicolas Sarkozy döneminde, karar verildiği anlaşılmaktadır. Nitekim bir Türk gazetecisinin görüşebildiği Başkan Hollande bu konuda bir bilgisi olmadığını ifade etmiştir. Fransız Eğitim Bakanı’nın da durumu aynıdır. O itibarla Sosyalist idareye bu gelişme için bir sorumluluk yüklemek mümkün değildir. Ancak bu durumda bir değişiklik yapmamaktadır. Kitaplar basıldığına göre okutulması beklenmektedir.

Kitapların içeriğine gelince daha ziyade Ermeni propagandasının bilinen öğelere yer verildiği görülmektedir. Bir örnek verelim. Ermeniler ve yandaşları öteden beri Talat Paşa’nın telgrafla Ermenileri öldürülmesi emrini verdiğini ileri sürmüşlerdir. Oysa Talat Paşa’nın bu emirleri vermediği ve gönderdiği ileri sürülen telgrafların sahte olduğu otuz yıl önce, Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan “Ermenilerce Talat Paşa'ya Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü” başlığını taşıyan bir kitapta kesin olarak kanıtlanmıştır. Bu kitap 1986 yılında Fransızcaya da çevrilmiştir. Ancak okul kitaplarında ne bu kitaba ne de başka bir Türk kaynağına yer verilmemiştir.

Okul kitaplarında yapılan değişikliklerin ortak niteliğinin soykırım iddialarını kanıtlamak olduğu görülmektedir. Bu iddiaları kabul etmeyen tarihçiler olduğundan bahsedilmemiştir. Bu haliyle kitaplar, yukarıda da değindiğimiz gibi, Ermeni propagandasını yansıtmakta ve Fransız öğrencilerine bu propagandayı benimsetmeyi amaçlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında kitapların bu bölümleri bilimsel değil siyasi bir nitelik taşımaktadır.

Diğer yandan bu bölümler, dolaylı da olsa, Türklere karşı kin ve nefreti teşvik ettiğinden “pedagojik” bakımdan da zararlıdır, ayrıca Fransa’da okuyan Türk asıllı öğrenciler bakımından bir ayırımcılık (discrimnination) oluşturmaktadır.

Tarih kitaplarındaki bu bölümlerin kaldırılması veya değiştirilmesi için resmi temasların yapıldığında şüphe yoktur. Ancak bu kitapların en fazla zarar verdiği kesim Fransa’daki Türkler ve özellikle Fransız vatandaşı olanlardır. Bunlar bir toplum olarak rencide edildiklerini ileri sürerek yargıya başvurabilirler. Yirmi yıl kadar önce tanınmış Amerikalı tarihçi Bernard Lewis’in soykırımın varlığından şüphe duyan bazı sözleri üzerine Fransa’daki Ermeni derneklerinin, bu ifadelerin Ermeni toplumunu rencide ettiği ileri sürerek, kendisine dava açtıkları ve kazandıkları hatırlardadır.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten