MEVCUT OTSA YÖNETİMİNİN KÖPRÜLÜ VE ADIVAR İSİMLERİNİ KALDIRMAYA YÖNELİK YENİ ÇABALARI
Yorum No : 2022 / 14
24.02.2022
2 dk okuma

Osmanlı ve Türkiyat Araştırmaları Derneği (The Ottoman and Turkish Studies Association - OTSA) esasen 1971 yılında ABD’de Türk Çalışmaları Derneği olarak kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı Osmanlı ve Türk çalışmalarının daha akademik bir çizgide gerçekleştirilmesini desteklemek ve bu alandaki akademisyenler arasında diyalog sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Araştırma makalelerinin yer aldığı bir dergi yayınlamak, toplantı ve konferanslar üzerine rapor hazırlamak, kitap tanıtımları düzenlemek ve araştırma bursları ile kitap ödülü vermek derneğin faaliyetleri arasında yer almaktadır. Dernek bu faaliyetleri yürütmek için, kuruluşundan bu yana Türk kökenli ve diğer Amerikalılardan bağışlar toplamıştır. Bu bağışların amacı Batıda ve özellikle de ABD’de Türkiye hakkında oldukça yaygın olan önyargılardan bağımsız olarak Türkiye’nin daha iyi anlaşılması olmuştur.

Geçen sene üyelerine e-posta yolu ile yapılan bir bildiri ile mevcut OTSA yönetimi, OTSA tarafından yıllık olarak verilen M. Fuat Köprülü Kitap Ödülü’nün ve Halide Edip Adıvar Burs Ödülü’nün isimlerin değiştirilmesi gerektiğini ve Köprülü ve Adıvar’ın isimlerinin kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

Ne yazık ki OTSA yönetiminin başını çektiği bu isim değiştirme takıntısı, Adıvar’ın ya da Köprülü’nün başarıları ya da başarısızlıklarından ziyade ideolojik açıdan mevcut OTSA yönetiminin öncülleri olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzdendir ki YouTube platformunda canlı olarak yayınlanan ve ardından apar topar şekilde yayından kaldırılan bir tartışmada, derneğin üyeleri OTSA yönetiminin gösterdiği bu tavırdan duydukları rahatsızlıkları ifade etmiş ve hatta OTSA yönetiminin bu tavrını “ideolojik saflık adına yapılan Stalin-tarzı tiyatro yargılamalarına” benzetmişlerdir.  Bunun neticesinde konu çözümsüz kalmış ve bir süreliğine kapanmıştır.

Üzülerek görmekteyiz ki mevcut OTSA yönetimi, derneği kendi ideolojileriyle yeniden şekillendirilmesi adına Köprülü ve Adıvar ödüllerinin isimlerinin değiştirilmesi için gerçekleştirdiği küstah çabalarını bu yıl da yinelemiştir. OTSA’nın kuruluş amacı bu tür gündemlere hizmet etmek değildir ve zamanında Köprülü ve Adıvar ödüllerinin maddi külfetini karşılamayı kabul eden bağışçılar da buna rıza göstermemişlerdir. Kısaca belirtmek gerekirse, mevcut OTSA yönetiminin çabaları derneğin kuruluş ilkelerini bariz bir şekilde ihlal etmekte ve kendi şahsi ve ideolojik gündemleri için ele geçirilmesi anlamına gelmektedir.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten