AMERİKA’DA AŞIRI MİLLİYETÇİ ERMENİLERİN CHUCK HAGEL’İN SAVUNMA BAKANLIĞI ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMALARI
Yorum No : 2013 / 12
22.01.2013
4 dk okuma

ABD Başkanının ABD Savunma Bakanlığına Nebraska eski senatörü Chuck Hagel’i aday gösterme kararının aşırı milliyetçi, bağnaz ermeni çevreleri rahatsız ettiği ve aleyhte bir kampanya başlattıkları basında izlenmektedir. Konu Amerika’nın iç işidir, bizi ilgilendirmez demek akla gelirken, itiraz konusu Türkiye aleyhindeki ermeni iddiaları ve bizatihi cumhuriyetin kurucusu, büyük devlet adamı M. Kemal Atatürk’e saldırı olunca sessiz kalmak mümkün olmamaktadır. Herşeyden önce bir kez daha bazı Amerikan vatandaşı ermenilerin, ermeni kimliği ile Amerikan vatandaşlığını bağdaştıramadıkları, Amerikan ülküsü, idealleri ve değerleri ile bütünleşemedikleri görülmektedir. Bu sadece kendileri bakımından bir eksiklik olmamakta, vatandaşı oldukları ülkenin itibarına da hizmet etmemektedir.

Savunma bakanı adayına karşı kampanyanın tanınan ve etkili seslerinden birisi olan “the California Courier” gazetesini ve yayımcısını C. Hagel’in düşünce ve beyanlarına karşı pervasız bir tutuma sevk eden ifadelerine göz atmakta yarar vardır. C. Hagel Haziran 2005’te Erivan’ı ziyaret etmiş ve bu vesile ile düzenlenen bir basın toplantısında, kendisine yöneltilen ermeni iddiaları ile ilgili sorulara şu yanıtı vermiştir: “ Bu konuya tarihçiler karar vermelidir. ABD hükümetinin bu konuya, bir karar alarak veya başka şekilde müdahale etmesini doğru bulmuyorum. 1915’te olan 1915’te olmuştur. Bir ABD senatörü olarak ben bu konunun tarihçilere ve diğerlerine açık tutulmasının ve onların ne olduğuna ve nedenine karar vermelerinin daha uygun bir yol olacağını düşünüyorum.”

Nebraska eski senatörü aynı basın toplantısında sözlerine şunları da eklemiştir : “ Gerçek olan, bu bölgenin ileriye gitme ihtiyacıdır. Türkiye ile Ermenistan ve bölgenin diğer ülkeleri arasında kalıcı bir barışa ihtiyaç vardır. Geriye bakarak ve bir tarafı veya diğerini zor bir duruma sokacak şekilde konuyu ele alarak barış sürecinin ileriye götürülebileceğinden emin değilim”. Bu sözler, global sorumluluklar üstlenen bir ülkenin devlet adamlığına yakışan sözlerdir.

Yeni savunma bakanı adayının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hayranlık duyduğu da bilinmektedir. Amerika Atatürk Derneği 19 Mayıs 2005 yılında senatör Hagel’e derneğin Liderlik Ödülü’nü tevdi etmiştir.Bu ödülün neden verildiğini senatör Hagel’in 2008 yılında, “modern Türkiye’nin kurucusu” hakkında yaptığı bir konuşmadan da anlamak mümkündür. Senatörün sözleri şöyledir : “Atatürk 20.nci yüzyılın en değerli önderlerinden biridir. Amerikan çocukları bu büyük lider hakkında hiçbir şey bilmemektedir. Oysa onun okullarda öğretilmesi, tarih kitaplarında anlatılması gerekir. Atatürk günümüz dünyasının şekillenmesinde öncü bir rol oynamıştır”.

Yeni savunma bakanı adayının bazı ermeni çevrelerince bir sorun olarak algılanmasının, böyle tanıtılmaya çalışılmasının ve karşı çıkılmasının ermeni iddialarının katılığını ve bağnazlığını bilenler için şaşırtıcı yönü bulunmayabilir. Ancak Türkiye’ye ve Türklere karşı sürdüregeldikleri karalama ve saldırıları bu kez bir bakan adayına karşı denemeleri ve kendisinden yukarıda kayıtlı ifadeleri için nedamet getirerek özür dilemesi talebinde bulunmaları pervasızlık sınırlarının ulaştığı boyutları göstermesi bakımından ibret verici olmaktadır.

Son bir gözlem , senatör Hagel’in doğru bildiklerini ve düşündüklerini dolaylı biçimde veya üçüncü taraflar aracılığıyla değil, doğrudan ermeni dinleyicilere, Ermenistan’ın başkentinde , gözlerinin içine bakarak söylemiş olmasıdır. Bu eski senatörün karakteri hakkında güçlü bir işaret ve güven verecek niteliktedir. Askeri cesareti kayıtlara geçmiş olan senatör, sivil ve moral cesareti itibarıyla da, ‘cesaret timsalleri’ kitabının günümüz fasıllarında yer almaya aday olmuştur. 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten