AMERİKAN SEÇİMLERİ VE ERMENİLER
Yorum No : 2012 / 53
04.11.2012
4 dk okuma

Yarın ABD’de Başkanlık seçimleri ayrıca Temsilciler Meclisi ve Senato kısmi seçimleri yapılacaktır. ABD’deki Ermeni toplumu Türkiye’den olan talepleri ve Karabağ sorunu nedenleriyle bu seçimlerle çok yakından ilgilidir. Kendi görüşlerini paylaşan veya onlara destek veren kişilerin seçilmesine çalışmakta, seçim kampanyalarına katılmakta ve bu kampanyalara bağışta da bulunmaktadır. Çeşitli adayları desteklemek ve seçildikleri takdirde vaatlarnı tutmalarını sağlamak amacıyla seçimlerden önce kendilerine 28 soru içeren bir belge gönderilerek yazılı olarak yanıtlamaları ve imzalamaları istenmektedir. Bu sorulara olumlu cevap verildiği takdirde adaylar, başta Ermeni soykırım iddialarının kabulüne çalışmak, Ermenistan’ın Karabağ politikasını desteklemek, ABD’nin Ermenistan ve Karabağ’a mali yardım yapması için çaba göstermek olmak üzere, bazı konularda peşinen yazılı taahhüde girmiş olmaktadırlar. Seçim bölgelerinde önemli sayıda Ermeni bulunan adayların bu sorulara olumlu cevap vermeleri normaldir. Bazı adayların ise, soruları yanıtlamak yerine, daha genel ifadeler içeren bir mektup gönderdikleri anlaşılmaktadır. Bu sorular başkan adaylarına da gönderilmektedir. 2008 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı John McCain kesin vaatlerde bulunmaktan kaçınırken Barack Obama Ermeni soykırımını tanımak ve tanınmasını sağlamak konusunda sarih taahhütte bulunmuş ayrıca bu tutumunu şifahen birkaç kez tekrarlamıştı. Ancak Başkan seçildikten sonra, Türkiye’nin ABD dış politikasındaki önemini dikkate alarak Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmekten vazgeçmiş ve bu nedenle de Ermeniler tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Bayan Hillary Clinton’da Demokrat Partiden başkan aday adayı olduğu dönemde Ermeni taleplerini olumlu yanıtlamış ancak Dışişleri Bakanı olunca soykırım iddialarını tarihi bir tartışma olarak nitelemiş ve bu nedenle Ermeniler tarafından eleştirilmiştir. Ermeni temsilcileri tüm çabalarına rağmen geçen dört yıl içinde Başkan Obama ve Hillary Clinton ile görüşmeyi başaramamışlardır. Bu yıl da söz konusu soruların cevaplandırılması ve ayrıca başkan adaylarının bir Ermeni heyetini kabul etmesi istenmiştir. Ancak her iki başkan adayı bu taleplere hiçbir cevap vermemişlerdir. Alışılmadık bu tutum Ermenilerde büyük şaşkınlık yaratmış ve önemsenmedikleri, hatta küçümsendikleri kanısına varmalarına neden olmuştur. Ermenilerin şiddetli eleştirilerine hedef olmaya devam eden diğer yandan Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirmek isteyen Başkan Obama’nın, Ermeni taleplerini dikkate almaması normaldir. Ayrıca, Ermenilere kendisine oy vermeseler dahi, Ermenilerin fazla olduğu Kaliforniya, New York, New Jersey ve hatta Massachusetts gibi eyaletlerde kazanması öngörüldüğünden Ermeni oylarına ihtiyacı yoktur. Cumhuriyetçi aday Mitt Romney ise Ermenilerin az olduğu eyaletlerden oy beklediği için Ermeni oylarına önem vermemiş olabilir. Ermenilerin göreceli olarak çok sayıda bulunduğu Massachusetts’te Valilik yapmış olmasına rağmen Romney Ermeni konularına fazla ilgi göstermeyen bir kişi olarak bilinmektedir. Diğer yandan başkan adaylarının seçim örgütlerinin Ermenilerin oylarını kimse verecekleri hususunda yapmak istedikleri pazarlıkları önlemek üzere söz konusu soruları cevaplandırmamak ve Ermeni heyetlerini kabul etmemek hususunda anlaşmış olmaları da mümkündür. Soruları hazırlayan ve başkan adaylarına gönderen ANCA (Amerika Ermeni Milli Örgütü) 15 Ekim 2012 tarihinde yayınladığı bir bildiride her iki başkan adayının da başkanlık seçimleri için Ermeni toplumunun desteğini kazanmadığını bildirmiş ve başkanlık için kime oy verilmesi hakkında bir tavsiyede bulunmamıştır. Bu tutum şimdiye kadar oylarını Ermeni taleplerini dikkate alan adaylar için kullanan bazı Ermenileri adeta serbest bırakmıştır. O nedenle bu başkanlık seçimlerinde Ermenilerin, militan değil olağan Amerikan vatandaşı olarak, adayların ekonomik, sosyal ve dış politika konularındaki programlarına göre oy kullanmaları beklenmektedir. ANCA bildirisinde seçimlerden sonra Ermeni talepleri konusunda Beyaz Saray’dan ve diğer ilgili kuruluşlardan taleplerde bulunmaya devam edeceğini de belirtmiştir. Ancak bundan önceki dönemde olduğu gibi önümüzdeki dört yıl içinde bu konuda başarılı olmaları zor görülmektedir. Bu durumda ANCA ve diğer Ermeni kuruluşlarının, şimdiye kadar yaptıkları gibi, taleplerini Temsilciler Meclisi ve Senato’dan bazı kararlar çıkartarak yerine getirmeye çalışacakları anlaşılmaktadır. Bu ise Ermeni yandaşı senatör veya Temsilciler Meclis üyesinin bu seçimleri kazanması halinde mümkün olabilecektir.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten