BEDROS ŞİRİNOĞLU HEDEF GÖSTERİLİYOR
Yorum No : 2018 / 71
28.09.2018
2 dk okuma

Türkiye Ermenileri Vakıfları Birliği Başkanı ve Supr Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu gazeteci Pınar Işık Ardor’a verdiği mülakatta önemli açıklamalarda bulunmuştur.[1]

Şirinoğlu’na AB ve ABD’de belli kesimlerden Türkiye’de azınlıkların dini inançlarını yaşayamadıkları ve temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı yönünde bazı iddialar sorulmuştur. Şirinoğlu, bu tür iddiaların Türkiye’yi zor duruma düşürmek amacı taşıyan birer kara propaganda olduğunu ifade etmiştir. Şirinoğlu Türk devletinin Ermeni toplumunun dini inançlarını yaşamasını engelleyen veya zor duruma düşüren herhangi bir müdahalesi bulunmadığını, Ermenilerin inançlarını ve yaşantılarını özgürce sürdürdüğünü söylemiştir.

Şirinoğlu 1915 olaylarına dair dikkat çekici açıklamalar da yapmıştır. Şirinoğlu 1915’te Ermenilerin dış güçler tarafından kullanılarak iki kardeş toplumun birbirine düşürüldüğünü, o dönemde büyük kayıplar yaşandığını, ancak bugün o dönemde yaşanan kayıplarla ilgili öne sürülen rakamların ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmiştir.

Bu mülakatta bizzat Türkiye’de yaşayan ve Ermeni toplumunun önde gelen isimlerinden birisi olan Şirinoğlu tarafından dile getirilen bu görüşler, Türk-Ermeni uzlaşmasına karşı çıkan hatta baltalamaya çalışan radikal Ermenilerde rahatsızlık yaratmıştır. Şirinoğlu’nun bu görüşlerinden duyulan rahatsızlık karşısında saldırganlaşan radikal çevreler, esasen Şirinoğlu’nun sözlerine cevap vermemekte, ancak Şirinoğlu’nun şahsına yönelik hakaretamiz ifadeler kullanmaktadır.  

Bu durum, uzun yıllardır özellikle Ermeni toplumunun radikal kesimlerinde süregiden ve Türk-Ermeni ilişkilerini de çok olumsuz etkilemiş olan, farklı görüşlere tahammül edememe geleneğinin yalnızca Türkler ve Türklerin görüşlerine yakın yabancılarla sınırlı kalmadığı, Türkiye’deki Ermeni cemaatinin önde gelenlerini dahi hedef gösterebildiği de anlaşılmaktadır. Radikal Ermenilerin, bugün oldukları gibi geçmişte de 19ncu yüzyılın sonlarından itibaren kendi toplumları içinde kendileri gibi düşünmeyen veya hukuksuz terörist eylemlerine destek vermeyi reddeden Ermeni din adamı ve aydınları nasıl katlettiklerini, hedef gösterdiklerini ve susturmaya çalıştıklarını tarih yazmaktadır. Ermeni toplumu içindeki saldırgan ve radikal görüşlerin ne kadarının toplumun çoğunluğu tarafından dikkate alındığı bilinmemektedir. Ancak Ermeni toplumunun önde gelen isimlerini hedef gösterecek kadar ileri gidebilen bu tür radikal görüş ve eylemlerin bugüne kadar sürmüş olması dahi toplumun geleceği açısından endişe verici bir durum ortaya koymaktadır. 

 

* Fotoğraf: Global Daily News


[1] “Şirinoğlu: 1915 Kurgulanmış bir Oyundur…,” Superhaber, 21/09/2018, https://www.superhaber.tv/sirinoglu-1915-kurgulanmis-bir-oyundur-haber-138083.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten