KİTAP TANITIMI – “AZA BEAST” – SAVAŞIN KÖKLERİNE İNMEK
Yorum No : -0001 / 9
30.11.-0001
5 dk okuma

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), Ankara Üniversitesi Sanat Evi’nde (ANKÜSEV) 21 Ekim 2013 tarihinde moderatörlüğünü Aslan Yavuz Şir’in yaptığı, Cenevre Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Okulu Başkanı Dr. Colum de Sales Murphy tarafından yazılan “'Aza Beast'. Attacking the Roots of War. A Bosnian Journal” başlıklı kitabın Sayın (E) Büyükelçi M. Sina Baydur tarafından yapılan Türkçe çevirisinin tanıtımı için yapılan ve Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Murat Karagöz’ün de konuşmacı olarak katıldığı bir toplantı gerçekleştirmiştir.
Toplantıda ilk konuşmacı Sayın Büyükelçi M. Sina Baydur Bosna Hersek’teki görevi sırasındaki tecrübelerine değinerek kitabı tercüme ederken duygulandığını ifade etmiş, kitabın yayınlanmasının üzerinden süre geçmiş olmasına rağmen Türkçe’ye çevrilmesinin Bosna’da yaşananların daha iyi anlaşılması için büyük önem taşıdığını belirtmiştir.
Dr. Colum de Sales Murphy, Bosna Hersek’te Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yaparken yaşadığı tecrübelerini paylaştığı konuşmasında Saray Bosna’ya neden önem verdiğini anlatmıştır. Dr. Murphy’nin böyle bir trajediyi yaşayan insanların yaşadıkları drama rağmen sergiledikleri vakur duruşu ve 1914’te yaşanan trajedinin yüzüncü yılı olması sebebiyle anılmasının bugün hala Bosna’nın uluslararası alanda konuşulan en önemli konulardan birisi olmasını sağlayan iki önemli unsur olduğuna dikkat çekmiştir.
Kitabın başlığını “Aza Beast”in Radovan Karadziç ile aralarında geçen bir konuşma sırasında Karadziç’in uluslararası toplumu kastederek “Bize canavarmışız (“aza beast” ) gibi muamele yapıyorsunuz” ifadesini kullandığını, dolayısıyla kitaba bu ismin verildiğini anlatmıştır. Bu suçlamanın üzerine nasıl hissettiğini de çok bilinen bir Balkan değişi ile ifade etmiştir; Birine parmak doğrultun, diğer üç parmağın size doğrulduğunu göreceksiniz.” Bu sebeple öncelikle uluslararası toplumun ve Bosna’da büyük görevler üstlenen BM’nin çatışmaları ve vahşeti önlemekte yetersiz kaldığının vurgulanmasının önemine işaret etmiştir. Dr. Murphy konuşmasına uluslararası toplumun Bosna konusundaki tutumuna ilişkin yorumları ve eleştirileriyle devam etmiştir. Murphy konuşmasında durumu daha iyi özetleyebilmek için Bosna’daki durumu Somali’deki karışıklıkla kıyaslamıştır. Birleşmiş Milletler’in bu tür krizler sırasında hem imkanlar hem de geniş bürokrasisi sebebiyle etkisiz kaldığını ifade etmiştir. Murphy, Bosna Hersek de yaşadığı süre boyunca iki faklı insan modeliyle karşılaştığını bunlardan ilki olan realistlerin bir çatışma durumunda Birleşmiş Milletler, BM Güvenlik Konseyi ve benzeri örgütlerin harekete geçme ve karar alma süreçlerindeki gecikmelerin ve etkisizlik sebebiyle zaten insan kayıplarının önlenemeyeceğine inandıklarını, ikinci grup olan idealistlerin ise tam tersine iyimserlikle BM ve NATO gibi örgütlerin bu krizlere ivedilikle tepki vermelerinin kaçınılmaz olduğunu ve uluslararası toplumun kısa vadede etkin ve kararlı bir şekilde krizleri önleyebileceğine inandıklarını belirtmiştirDr. Colum de Sales Murphy, Birleşmiş Milletler’in izlediği politikalarda yanlış bir şeyler olduğunun altını çizerek sonlandırdığı konuşmasında, Bosna Hersek’te insanların çektikleri acı konusunda uluslararası toplumun hareket etmekte geç kaldığını belirtmiştir.
Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Murat Karagöz Türkiye’nin Balkanlara yönelik dış politikasının genel hatlarını ve Türkiye’nin bu bölgeye verdiği önemi anlatmıştır. Karagöz Türk Dış politikasının Balkanlara yönelik dört önemli sütun belirlediğini ifade etmiştir: herkes için güvenlik, üst düzey siyasi iletişimin önemi, ekonomik olarak karşılıklı dayanışma ve toplum yapısının kültürel, dini vb. açılardan muhafaza edilmesi. Sayın Büyükelçi Murat Karagöz’ün Türkiye’nin Bosna Hersek konusundaki katkılarını açıklayarak sonlandırdığı konuşmasında Türkiye’nin ekonomik yatırımları ve türk bankalarının Bosna’ya yönelik düşük faizli krediler açmasının, Washington DC’de “Bosna Hersek’in Dostları” çalışma grubunun oluşturulmasına öncülük etmesi, Bosnalı ve Sırp liderlerin Türkiye’nin inisiyatifi ve teşviki ile gerçekleştirilmesinin sağlanması gibi yakın dönemde uygulanan politikaların başarıya ulaştığını ifade etmiştir. 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten