ERMENİ MİLİTANLAR ADALET ÖNÜNDE
Yorum No : 2017 / 83
05.10.2017
7 dk okuma

AVİM çalışmalarına misafir akademisyen olarak katkıda bulunan Maxime Gauin aşırı görüşlü Ermeni militanları tarafından sık sık eleştirilmekte ve tacize uğramaktadır. Maxime Gauin ise bu saldırılara hukuk aracılığıyla karşılık vermekte ve davalar açmaktadır. Geçmişte açtığı bu davaları kazanan Maxime Gauin bu kez de Ara Toranian ve Sam Tilbian aleyhine dava açmıştır. Bu bağlamda Mart 2015 tarihinde Paris’te Türk Büyükelçisi konuşma yaptığı Paris-Descartes Üniversitesi’nde boyalı su atılmasına ilişkin ayrı bir dava daha görülecektir. Bu konuda davalı Ara Toranian tarafından kaleme alınan bir yazı aşağıdadır.

 

Ermeniler, Suçlananlar Masasında

Ermeni davası yakında iki mahkemenin önünde olacak. İşin ilginç yanı her ikisi de aynı gün ve aynı saatte olacak: 17 Ekim saat 13:30’ dan itibaren. Birinci dava Paris’te 17 nolu ceza mahkemesinde. Ara Toranian ve Sam Tilbian, hakaret ve iftira suçlamalarıyla, Ermeni karşıtı eleştirmen Maxime Gauin tarafından mahkemeye verildiler. İkinci mahkeme Nanterre’de, Nor Seround’un iki eski militanı, Türk Büyükelçisi’ne boyalı su atmaktan ötürü yargılanacaklar.

 

Maxime Gauin’in Şikayeti

Birinci davanın temelinde inkârcılık sorunu ve Ermeni düşmanlığı yatıyor. Maxime Gauin’in sonu gelmeyen girişimleriyle öne çıkarılan iki felaket. Maxime Gauin, “Confluence France Turquie” Derneği’nin başkan yardımcısı, inkârcı Türk düşünce kuruluşu AVİM’in üyesi, Turquie-News adlı sitenin yazarlarından. Bu site Ermenileri itibarsızlaştırmak amacıyla, soykırım gerçeğine karşı gelmek, Ermeni tarihindeki çelişkili hususları sistematik biçimde öne çıkarmak, soykırımın tanınması, inkârcılığın cezalandırılması, 1915 olaylarının tarih derslerinde yer alması gibi girişimleri kösteklemek yönünde faaliyetler yapmaktadır.

Sosyal medyayı çok kullanan Gauin, bu davada hem kendi adına, hem de takma ad olarak kullandığı diğerlerinin meyanında Dussardier namına hareket etmektedir. Şubat 2014’de Sam Tilbian aleyhine hakaret ve iftira şikayeti ile mahkemeye başvurmuştur. Sam Tilbian’ın arme-news.com’da yazılan şu satırları şikayete yol açmıştır:

“Dussardier, sözde tarihçi, Türk faşizminin gerçek taşeronu, Turquie-news’da yayınlanan bir makalesinde [...] karşımıza çıkıyor ve Vahakn Dadrian ve Taner Akçam’ın reddedilemez kanıtlarını boşa çıkarmaya çalışıyor, bu kendisinde saplantı haline gelmiştir” […] İnkârcı akrabamıza göre tehcir edilenlerin zorunlu yürüyüş sırasında iyi beslendiklerini, iyi karşılandıklarını, ölenler ile iskelete benzer sürgünleri gösteren bütün resim ve filmlerin sahte olduğunu iddia ediyor. Ara Toranian bu kapsamda yayının direktörü olarak, Gauin tarafından da dava edilmiştir.

 

Ara Toranian’ın Baş Yazısı

Armenews’da yer alan, birisi yine Sam Tilbian’a ve diğeri Lenajan imzalı başka bir şahsa ait yazılar da “polemikçinin” hücumuna uğramıştır. Ama bu takibatlar “delilsizlik” kararıyla sonuçlanmış, temyizde onaylanmış ve avukatının girişimi neticesinde şikayete konu mesajlar silinmiştir.

Gauin’in ikinci şikayeti Ara Toranian ile doğrudan ilgilidir ve Toranian yazdıklarından ötürü 17. mahkeme’de yargılanacaktır. Eleştirmenin İsrail gazetesi Haaretz’de yayınlanan çok sert fikirlerine cevaben Armenews direktörü sitesinde “polemikçi Gauin’i ne yapmalı?” başlıklı bir yazı yayınlamıştır. Gauin bu yazıda bazı cümlelerin iftira niteliğinde olduğunu ileri sürerek mahkemeye başvurmuştur. Bu cümleler şöyledir:

  1. Murinson adlı bir şahısla birlikte yazdığı ağır eleştiride, Ermeni karşıtı polemikçi, Ermenistan’ın imajını tekrar karalamak için antisemitizm suçlamasına başvurmaktadır. İsrail halkına hitap ederken bu suçlama önemlidir. Eğer bir Filistin gazetesi için yazmış olsaydı, Ermenistan tarihinin dünü veya bugününde karşıt tezleri öne sürmek için malzeme arardı. Türkiye’deki finansal krizi açıklamak üzere kozmopolit global bir komplonun mevcudiyetinin varlığına işaret etmekte tereddüt göstermeyen Recep Tayyip Erdoğan gibi.
  2. İşin kaygı veren tarafı, Haaretz gibi ciddi bir gazetenin, Ermeni soykırımına dair Türkiye’nin inkârcı tezlerini savunduğu için başarılar kazanmış birisine destek sağlamış olmasıdır.
  3. Oyununa dahil olunacağı gerekçesiyle, onu daha sistematik biçimde kınamaktan kaçınmak doğru olmayacaktır. Faurisso’un karşılaştığı ikileme benzer biçimde, Fransa’daki yahudi toplumundaki dostlarımız daha atak olmayı tercih ettiler.

Davacı taraf yukarıdaki ilk iki alıntıda Maxime Gauin’in şerefine veya namına zarar verecek iddialar bulunduğunu, üçüncü alıntıda ise “hiçbir esasa dayanmayan rezillik, hor görme, hakaret” yer aldığını savunmuştur.

 

Siyasi Çıkar

Öyle suçlamalar ki savunma tarafı bunlara karşı hem usul, hem esas açısından savunma yapacak. Şikayetçi için bu davanın resmi hedefi yaralanan onurunu onarmak, ve bu uğradığı hakaret için tazminat elde etmek. Bu hedefe, siyasi başka bir amacı da ilave etmek gerekir: Kazanç hanesine birisi CCAF eşbaşkanı olan Ermeni militanlarının yeniden mahkum edilmesini eklemek. Geçmişte, Movses Nissanian’a karşı mahkemede elde ettiği zaferi istismar edişi şüpheye yer bırakmıyor. Bu davada Gauin’in zihniyeti 2. Dünya Savaşı’ndaki milislerin zihniyetine benzetilmiş idi. Bu süreçte netice elde ederse, Gauin en az üç alanda kazançlı çıkacaktır: Herşeyden önce tezleri destek görecek ve Ermeni davasını baltalayıcı çalışmaları güçlenecektir. Ardından, yıllardır tavsiye ve cesaretlendirmeleriyle desteklediği Türk milliyetçi hareketindeki otoritesini sağlamlaştıracak ve nihayet, karşı görüşte olanları özellikle sosyal medya üzerinden sindirerek, çokça ve tekraren dava açacağı tehditlerine ağırlık kazandırmış olacaktır. Bu olasılık gerçekleşirse, inkârcıların tezlerine güç katılmamış olmakla birlikte, işleri çok kolaylaşacaktır. Tersi olursa, Ermeni dünyasını kötüleme faaliyetlerini ve Türk Devleti’nin tezleri doğrultusundaki militan çabalarını ve özellikle soykırım iddialarına karşı mücadelesini frenleyecek bir başarısızlık ortaya çıkacaktır. Maxime Gauin Avukat Patrick Maisonneuve tarafından, Ara Torinian ise Avukat Henri Leclerc tarafından savunulacaktır.

 

Büyükelçi’nin Üzerine Atılan Boyalı Su

17 Ekim’deki ikinci dava bu defa Nanterre Mahkemesinde görülecektir. İki Ermeni militanı önceden tasarlanmış şiddet suçundan yargılanacaklar. Bir militan, Paris-Descartes Üniversitesi’nde 2015 Mart ayında konferans veren Türk Büyükelçisi’nin üzerine boyalı su atmak, diğeri ise bu olayı sosyal medya aracılığıyla yaymaktan ötürü yargılanacaklardır. Her iki militana destek komitesi, savunma babında, su atmanın sembolik anlamda şiddet içerdiğini halbuki Türk Devleti’nin gerçek şiddete başvurduğunu, Ermeni soykırımından beri, bunu reddettiğini, ülkede her alanda baskı kurduğunu, 2013 yılında Paris’te 3 kürt militanın öldürülmesi gibi Fransa’ya uzanan suçlar işlediğini hatırlatmaktadır. Söz konusu iki öğrenci savunulurken sembolik hareketin bir Fransız üniversitesinde meydana geldiği ve bu mekanın tarihi çarpıtanlara bırakılmayacağı vurgulanmaktadır. Nanterre Mahkemesi önünde (179-191 Sokak, Joliot-Curie Caddesi, RER Nanterre Savcılığı) saat 13:00’de bir destek gösterisi için çağrı yapılmıştır. Ayrıca iki genç militan lehine bir dilekçe https://www.helloasso.com/associations/charjoum-le-mouvement/formularies/1 adresinde yer almaktadır.

 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten