AB, ERMENİSTAN’LA YENİ BİR ANLAŞMA İÇİN MÜZAKERELERE BAŞLAYACAK
Yorum No : 2015 / 128
18.10.2015
3 dk okuma

12 Ekim tarihinde, Avrupa Birliği ile Ermenistan arasında yeni bir anlaşma için müzakerelerin başlayacağı açıklaması yapılmıştır. Yapılan resmi açıklama şu şekildedir:[1]

“Dış İlişkiler Konseyi, Ermenistan ile imzalanacak yeni, hukuken bağlayıcı ve kapsayıcı bir anlaşma için müzakerelere başlanması için Avrupa Komisyonuna ve Yüksek Temsilciye yetki vermiştir. Bu anlaşma, mevcut AB-Ermenistan ortaklık ve işbirliği anlaşmasının yerini alacaktır.

AB, Doğu Ortaklığı çerçevesinde Ermenistan ile olan kapsamlı işbirliğinin tüm karşılıklı çıkar alanlarında daha da geliştirilmesine ve güçlendirilmesine büyük önem vermektedir. Bu yılın sonundan önce resmi müzakerelere başlanması öngörülmektedir.”

AB’nin bu kararı Erivan tarafından olumlu karşılanmıştır. Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandian bu kararı takdir etmiş ve yayınladığı açıklamada şunları söylemiştir: “Müzakereler sonucunda hazırlanacak belgenin, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasındaki karşılıklı verimli işbirliğinin derinliğini, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye yükseltmeye yönelik kararlılığımızı ve tüm karşılıklı çıkar alanlarındaki kapsamlı işbirliğimizi ortaya koyacağını umuyoruz.”[2]

Ermenistan ve AB arasında müzakere edilecek yeni anlaşmanın Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) üyelik taahhütleriyle çelişmeyeceği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, 2013 yılında AB ile Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmasını da içeren bir Ortaklık Anlaşmasını imzalaması beklenen Ermenistan bu Anlaşmayı imzalamaktan vazgeçmişti. Bunun yerine, AB Ortaklık Anlaşmasına ve kurmayı amaçladığı serbest ticaret bölgesiyle uyumlu olmayan Rusya’nın önderliğindeki Avrasya Gümrük Birliğine ve Ocak 2015’te üyesi olacağı Avrasya Ekonomik Birliği’nin kuruluş sürecine katılmayı tercih etmiştir. Ermenistan’ın bu beklenmeyen ve “U dönüşü” olarak nitelenen hareketi AB’yi gafil avlamış, hayal kırıklıkları ve eleştirilere neden olmuştur.

AB’nin, sadece iki yıl önce AB’nin itibarını zedeleyen ve Rusya karşısında acizliğini ortaya koyan Ermenistan’la yeni bir anlaşma förmülü bulabilmesi oldukça hayret verici bir gelişmedir.

Öte yandan, AB’nin Ermenistan’la ilişkilerinde Ermenistan’ı kayıran ve ona ayrıcalık tanıyan bir yaklaşımının da olduğu bilinmektedir. AB’nin Karabağ konusundaki tutumu bu yaklaşımın örneklerinden birini oluşturmaktadır. AB, Ukrayna krizinde Rusya’ya karşı sonu yaptırımlara varacak net bir tavır sergilerken, 20 yılı aşkın bir süredir Azerbaycan’ın tanınmış sınırlarının beşte birini işgali altında bulunduran Ermenistan’a karşı pasif kalmıştır. Bir başka deyişle, AB’nin bu tutumu, bu işgalin Ermenistan’ın yanına kar kalmasını ve bedelini ödememesine izin vermektedir. Burada ironik olan ise Ermenistan’ın Rusya’nın etkisi altında olan bir ülke olmasıdır.

Sonuç olarak, AB’nin Ermenistan’a yaklaşımı göz önüne alındığında bu son gelişmenin o kadar da şaşırtıcı olmadığı da söylenebilir. Ancak, bu yaklaşım Ermenistan’a ikili oynama ve AB ve Rusya’yı birlikte idare etme özgürlüğü vermektedir. Bu ayrıca AB’nin ilkesiz politikalarını da gözler önüne sermektedir. Ermenistan’a sunulan bu ayrıcalıklar, AB’nin itibarına, saygınlığına ve değerlerine zarar vermenin dışında herhangi bir amaca hizmet etmemektedir.

 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten