MEKSİKA VE ERMENİ İKİLEMİ (2)
Yorum No : 2012 / 64
14.11.2012
2 dk okuma

Meksika’nın başkenti Meksiko kentinde , mutena bir bölgede ve bulvar üstünde açılan merhum Azerbaycan cumhurbaşkanı H. Aliyev heykeli ve keza kent merkezinde Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir park ve içinde yer alan, “Hocalı soykırımı kurbanları” anısına dikilen anıta Ermenistan tarafından gösterilen tepkinin bir kampanyaya dönüştürülmek istendiği ve bir yansımasına da ABD’nin önde gelen gazetelerinden “the New York Times/International Herald Tribune” küresel baskısında yer verildiği görülmektedir. Anılan gazetenin online yayınında 13 Kasım’da çıkan, E. Malkin adlı bir yazar tarafından 12 Kasım’da neşredilen uzun sayılabilecek bir makalede Aliyev’in kişiliği karalanmak suretiyle heykel hedef alınmakta, “Hocalı soykırımı” anıtındaki bu ibare de eleştirilmektedir. Bu konuda AVİM’de daha önce yayınlanan yorumdan da hatırlanacağı üzere, bu yaklaşım şaşırtıcı olmamaktadır. Ancak bu kez görülen, anıttaki ibare kadar heykelin de gerçek hedef oluşturduğudur. Gazetede yayınlanan heykelin fotoğrafından da tereddüde yer bırakmayacak şekilde görüldüğü gibi, arka planda heykelin ayrılmaz bir parçası olarak Azerbaycan haritası yer almakta, harita ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ ve yedi vilayeti de kapsamaktadır. Tahmin edileceği gibi, yazar hıncını Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü simgeleyen haritaya değil, ülkenin kurucu babası Aliyev’e yöneltmeyi yeğlemiştir. Yazarın kimliği AVİM tarafından bilinmemektedir. Ermeni görüşlerini ve iddialarını bu kadar içtenlikle ifade edebildiğine, Azerbaycan’ın Hocalı olaylarını soykırım olarak nitelemesine karşı çıktığına, Meksika Senatosu’nun aldığı Hocalı soykırımını kınama kararını göz ardı edebildiğine göre, Ermeniler tarafından ileri sürülen aynı mantık ürünü iddialara karşı çıkmadığını, Ermeniler tarafından dikilen nefret anıtları konusunda karşı bir görüş kaleme almadığını varsaymak olanaklı, nedenini sormak beyhude olacaktır. Benzer bir düşünce yazının yayınlandığı gazete için de geçerli olabilecektir. ABD’nin ve dünyanın önde gelen bir gazetesi olmak böyle devam edeceği anlamına gelmemektedir. Küreselleşen dünyada geniş yığınlar bilgiye artık kolay ve kapsamlı ulaşabilmektedir. Gazetelerin inanırlığı ve güvenirliği her zamandan daha çok doğru ve tarafsız yayınla ölçülmeye başlamıştır. Konu ile bağlantılı bir örnek olarak, AVİM, NYT/IHT gazetesinin son olarak New York eyaletinde küçük bir Amerika kasabası Troy’da Ermeniler tarafından dikilmek istenen nefret anıtına da benzer bir tepki gösterip göstermeyeceğini izlemeye değer bulmaktadır. Türk Amerikan Dernekleri Meclisi başkanı E. Kırlıkovalı’nın bu konuda 5 Kasım’da yaptığı açıklama yeterince aydınlatıcıdır.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten