SİYASİ İÇERİKLİ HAREKETLER TARİHİ GERÇEKLERİ ÖRTÜYOR
Yorum No : 2017 / 108
04.12.2017
6 dk okuma

Indiana eyaleti maalesef 1915 olaylarını çevreleyen tarihsel tartışmaya dâhil olmaya karar veren bir oluşum haline gelmiştir. Ondan önceki her ABD eyaleti gibi, Indiana'nın kendisini bu tartışmaya dâhil etme kararı uzlaşmaya hizmet edecek tarihi gerçeklerin oluşmasını kolaylaştırma arzusundan daha çok politik çıkarlara hizmet etmekten kaynaklanmıştır.

Indiana'nın 1915 olaylarını soykırım olarak tasvir etme kararının politik niteliği ve böyle bir kararla tarihi gerçeğin nasıl kurban edildiği Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) deklarasyonuna bakarak kolayca görülebilir.[1]  Indiana Valisi Eric J. Holcomb'un 1915 olaylarıyla ilgili olarak bildiriyi imzalamasından sonra Indiana Üniversitesi ANCA Başkanı Seda Arzumanyan şu beyanatta bulundu:

"Indiana'daki Ermeni topluluğu küçük ama güçlüdür... Ermeniler Indiana'yı birkaç kuşaktır yuvaları olarak kabul etmiş olup, büyük eyaletimizin gelişimine kayda değer katkılarda bulunmuştur. Hoosier eyaletinin, bu korkunç vahşeti layıkıyla anmak ve kınamak için ulusun geri kalanına katıldığını görmekten memnuniyet duyuyor ve 6-12 Kasım tarihleri arasında ve sonrasında Kızılderili kardeşlerimizle kültürümüzü ve mirasımızı kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. "[2]

Bu bildirgede gözden kaçırılmaması gereken beş konu vardır.

Buradaki ilk konu ANCA gibi kuruluşların eylemleri belirli bir grubun insanlarının yabancılaştırılmasını sağlamak ile ilgilidir (bu durumda, Türk kökenli insanlar). Daha belirgin biçimde açıklamak gerekirse, bu tür eylemler Türk ve Ermeni toplulukları arasında uzlaşma sağlamaya yönelik değildir. ANCA gibi Ermeni Diasporası örgütleri Ermenilerle Türkler arasındaki yakınlaşma ile ilgilenmiyorlar. Bilakis, intikam almak ve Türk kökenli insanlara karşı nefret uyandırmak istiyorlar. Söylem analiz edildiğinde, diaspora Ermeni örgütleri çoğu zaman terörü haklı kılacak kadar ileri giden Türk düşmanı zihniyetlerini açıkça ortaya koymaktadır  (ASALA ve JCAG tarafından Türk diplomatlara karşı işlenen terör eylemlerini kınayan herhangi bir Ermeni diasporası örgütünü bulmak zordur).

İkinci olarak, ANCA gibi kuruluşlar tarafından dile getirilen Türk karşıtı Ermeni söylemi 1915 tarihsel olaylarını bir yığın siyasi enkaz altına gömmek istemektedir. Daha net ifade edecek olursak, 1915 yılının trajik tarihsel olaylarının gerçek ayrıntıları ile bilimsel bir şekilde tartışılmadığından emin olmak isterler. Tarihçilerin veya akademisyenlerin 1915 olaylarını çevreleyen gerçeklerle uğraşmasına izin veremezler, çünkü bunun yapılmasına izin vermek 1915 olaylarıyla ilgili tartışmanın maruz bırakıldığı karanlık siyaseti ortaya serecektir. Açıklamalarının başında belirttikleri gibi "kudretlerini" kanıtlamak istediler.

Üçüncü olarak, ANCA'nın ifadesinde yer aldığı gibi, bu tanıma tarih veya hakikat hakkında değildir. Bu, Ermeni diasporasının kimliğiyle ile ilgilidir. ANCA'nın da belirttiği gibi bildiriden sonra, Ermeni diasporası ne kadar "kudretli" olduğunu kanıtlamıştır. Neden bir diaspora topluluğu kudretinin kanıtlanmasına ihtiyaç duysun ki? Aslında çok basit. Tıpkı ana görüşe entegre olma ve asimilasyon ile ilgili olan diğer Ermeni diasporası topluluklarında olduğu gibi, Indiana topluluğu bu ve diğer bildirim türlerini kimliğini tanımlamanın bir yolu olarak kullanmaktadır.

Dördüncü olarak, Indiana Valisi tarafından imzalanmış olan Beyanname şunları belirtmektedir:

"OYSA, 1915-1923 yılları arasında, hâlâ adalet gerektiren ilk modern soykırım, Ermeni Soykırımı'nda bu yerli toplulukların Osmanlı Türk İmparatorluğu tarafından planlı olarak tamamen yok edilmesinin bir parçası olarak, bir buçuk milyon etnik Ermeni erkek, kadın ve çocuk, bir milyondan fazla Yunanlı, Süryani, Suriyeli ve diğerleri katledildi ve…”. [3]

Burada, en önemli görünen kısım bildirinin birden fazla millet ilgili olmasıdır. Özellikle, Osmanlı İmparatorluğundaki "Ermeni, Rum, Asurlu, Süryani" nüfusla ilgileniyor gibi görünmektedir.[4]  Sonra pervasızca "ve diğerleri" kelimelerini kullanmaktadır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında mensupları hayatını kaybeden topluluklar neden Ermeni, Rum ve Süryanilere kıyasla daha az değerlidir? Daha detaylı ifade etmek gerekirse, neden Indiana Eyaleti ve Valisi, Anadolu'da yok olan Müslüman nüfustan bahsetmedi? Bildiri neden 1915 ihtilafı sırasında ölen Türklerden bahsetmedi? Türkler, millet olarak, Ermeniler, Rumlar, Süryaniler veya Suriyelilerden daha az değerli bir millet midir?

Beşinci olarak, görünüşe göre Beyanname "Osmanlı Türk Hükümeti'nin suçlarına" karşıydı. Dahası, görünüşe göre Osmanlı İmparatorluğu'nun eylemleri "hâlâ adalet gerektirmektedir". Fakat Indiana Eyaleti ve Valisi önemli bir şey unutmuştur.[5]  1915 olaylarından önce ve sırasında Ermeni çeteleri ve devrimcileri tarafından işlenen suçlar ne olacak? Osmanlı Müslümanlarına karşı işledikleri cinayetlere ne olacak? Bildiri neden onların işlediği suçlardan bahsetme konusunda yetersiz? Bunun nedeni, söz konusu suçlardan bahsetmenin üçüncü kişilerin otomatik olarak 1915 olaylarıyla ilgili Ermenilerin yalnızca mağdur ve Türklerin de tamamen fail olarak tasvir edildiği varsayımları sorgulamaya zorlayacak olması mıdır? Yoksa bunun nedeni, Türklerin ve Müslümanların hayatları ve ölümlerinin bahsedilmeye değer olmayışı mıdır?

Indiana Eyaleti tarafından yapılan ve Valisi tarafından imzalanmış olan bildiriyi en iyi, Türkiye ve Türklere dair her şeye karşı derin düşmanlığı ile tanınan ünlü Ermeni kökenli Amerikalı gazeteci Harut Sassounian'ın, sözleri açıklamaktadır. Konuyla ilgili bir makalede, şunu dile getirmektedir: "Ermeni soykırımının devletlerce tanınması bir propaganda anlamı taşıyor, bu perspektiften yararlanılabilir".[6]  Şu asla unutulmamaktadır ki, tarihsel gerçek ve dahası barış için atılan adım propaganda için feda edilmemelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] “Indiana Becomes 48th U.S. State to Recognize the Armenian Genocide”, Armenian National Committee of America, 06 Kasım 2017, https://anca.org/indiana-becomes-48th-u-s-state-to-recognize-the-armenian-genocide/.

[2] “Indiana Becomes 48th U.S. State to Recognize the Armenian Genocide”.

[3] “Indiana Becomes 48th State to Recognize the Armenian Genocide”, The Armenian Weekly, 06 Kasım 2017, böl. Headline, https://armenianweekly.com/2017/11/06/indiana-becomes-48th-state-recognize-armenian-genocide/.

[4] “Indiana Becomes 48th State to Recognize the Armenian Genocide”.

[5] “Indiana Becomes 48th State to Recognize the Armenian Genocide”.

[6] “Recognition of  Amernian Genocide by U.S. state of Indiana is Moral and Propaganda benefit - Harut Sassounian”, ArmenPress, 07 Kasım 2017, https://armenpress.am/eng/news/911587/recognition-of-armenian-genocide-by-us-state-of-indiana-is-moral-and-propaganda-benefit---harut-sassounian.html.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten