Turgut Kerem TUNCEL

Yazar Bilgileri

Dr. Turgut Kerem Tuncel, Avrasya İncelemeleri Merkezi'nde (Ankara) kıdemli analisttir. Avrasya jeopolitiği, Geniş Karadeniz Bölgesi, Güney Kafkasya, Karabağ ihtilafı ve Türk-Ermeni ilişkileri hakkında çalışmalar yürütmektedir. 

Yazarın Yazıları

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten